รีเซต

เปิดสาเหตุ แรงงานไทย ยื่นลาออกปี'65 กว่า 7.7 หมื่นคน เพราะเครียด-ไร้ความสุข

เปิดสาเหตุ แรงงานไทย ยื่นลาออกปี'65 กว่า 7.7 หมื่นคน เพราะเครียด-ไร้ความสุข
มติชน
1 พฤษภาคม 2565 ( 17:30 )
66
เปิดสาเหตุ แรงงานไทย ยื่นลาออกปี'65 กว่า 7.7 หมื่นคน เพราะเครียด-ไร้ความสุข

ปี 65 แรงงานไทย ยื่นลาออกกว่า 7.7 หมื่นราย พบ 87% เหตุเครียด หมดไฟ ทำงานไร้ความสุข สสส. จับมือกรมสุขภาพจิต ชู โปรแกรมอบรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร

 

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2565 นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เมื่อ ม.ค.2565 พบวัยแรงงานขอรับบริการเรื่องความเครียด วิตกกังวล ไม่มีความสุขในการทำงาน 392 ราย ของสายทั้งหมด 5,978 สาย สอดคล้องกับข้อมูลการลาออกของแรงงานในไทย ที่ขึ้นทะเบียนตนเป็นผู้ว่างงานตามระเบียบของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) พบว่า ช่วง ม.ค.2565 มีผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน 88,119 คน สาเหตุลาออกด้วยตัวเองจากภาวะหมดไฟ ไม่มีความสุขในการทำงานถึง 77,143 คน ร้อยละ 87.54 สะท้อนถึงการขาดวิธีจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตของวัยแรงงาน สสส. ตระหนักถึงปัญหา เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ จึงร่วมกับกรมสุขภาพจิตจัดทำโครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร พัฒนาโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (MIO) ภายใต้แนวคิด Happy Workplace

 

“ถือเป็นโปรแกรมส่งเสริมให้มีความสุขในการทำงาน มีสุขภาพจิตที่ดี เน้นเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ที่จะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น มีสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานดีขึ้น มีความสุขในการทำงานมากขึ้น และเกิดความสงบด้วยการรับฟังและสื่อสารอย่างมีสติ เกิดความคิดสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในระดับตนเอง ทีม องค์กร และสังคม เนื่องจากกลุ่มแรงงานเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้อยู่รอดจึงต้องได้รับการดูแลสุขภาวะทุกมิติอย่างจริงจัง” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

 

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และที่ปรึกษาโครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร กล่าวว่า การมีสติและสมาธิ คือ การฝึกสภาวะจิตที่สูง เป็นเครื่องมือในลักษณะ Meta skill นำไปสู่คุณลักษณะที่ดี เช่น เห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีความคิดบวก ที่สอดคล้องกับนวัตกรรมแนวคิด Happy Workplace ของ สสส. เรื่อง Happy Soul ซึ่งเป็นความสุขด้านจิตใจ มีคุณธรรม และศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้มีการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล เพิ่มความสุขในการทำงาน นำไปสู่สังคมที่ร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุข

 

โปรแกรมอบรม MIO แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 เรื่อง 1.สติกับการเรียนรู้พัฒนาตน ประกอบด้วย 3 เรื่องย่อย คือ กรอบแนวคิดและบุคคลในดวงใจ การฝึกสมาธิ และการฝึกสติ 2.สติในทีมสัมพันธภาพ การทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย 3 เรื่องย่อย คือ สติสื่อสาร สติสื่อสารระหว่างบุคคล และสติคิดบวก 3. สติกับการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 2 เรื่องย่อย คือ การประชุมด้วยสติสนทนาแบบกัลยาณมิตร และการประชุมด้วยสติสนทนาแบบอภิปรายอย่างสร้างสรรค์

 

โดยโปรแกรมจะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรสำหรับวิทยากร และหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถเรียนรู้หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร ลงทะเบียนเพื่อเรียนในรูปแบบ e-Learning ได้ที่ www.thaimio.com/elearning/

ขอบคุณข่าวสด

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง