ปัตตานี เลื่อนเปิดเทอม หวั่นเป็นคลัสเตอร์ เหตุผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง

ปัตตานี เลื่อนเปิดเทอม หวั่นเป็นคลัสเตอร์ เหตุผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง
ข่าวสด
28 ตุลาคม 2564 ( 14:27 )
8
ปัตตานี เลื่อนเปิดเทอม หวั่นเป็นคลัสเตอร์ เหตุผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง

วันที่ 28 ต.ค.2564 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผวจ.ปัตตานี เป็นประธานในการประชุมบูรณาการ การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ และการพิจารณาในการจัดตั้งศูนย์แยกกักในชุมชน Community Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทดแทนโรงพยาบาลสนาม

 

ซึ่งเดิมใช้พื้นที่ของโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ซึ่งจะต้องคืนพื้นที่ให้กับโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน ซึ่งแต่เดิมคาดว่าจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 1 พ.ย.ที่จะถึงนี้ แต่กลับพบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากทุกวัน ทำให้ ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี จำเป็นต้องมีการเลื่อนเปิดการเรียนการสอนไปก่อน ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดได้เร็วสุดประมาณวันที่ 1 ธ.ค.2564

 

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดปัตตานีได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออก พร้อมทั้งให้แต่ละโรงเรียนได้ทำการประเมินโรงเรียนของตนเอง ทั้ง 44 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของโรงเรียน การได้รับการฉีดวัคซีนของครู และ นักเรียน พร้อมทั้งการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

 

หากว่าพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียนหลังมีการเปิดการเรียนการสอน จะนำเด็กเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างไร หรือมีห้องเพื่อแยกเด็กที่ติดเชื้ออย่างไร นอกจานี้ยังได้ประชุมร่วมกัน ในเรื่องของการหาสถานที่เพื่อทำ ศูนย์แยกกักในชุมชน Community Isolation (CI) เพื่อทดแทนหากว่าต้องคืนโรงเรียนที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามคืน แต่จากข้อวิตกกังวลว่า หากมีการคืนพื้นที่ให้กับทางโรงเรียน ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อยังคงสูงขึ้น

ว่าที่ร้อยตรีตระกูล กล่าวว่า ถ้าพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะไม่สามารถคืนโรงเรียนให้ได้ เพราะยังต้องดำเนินการในเรื่องของการรักษา จะไปฝืนเปิดโรงเรียนไม่ได้ เพราะจะเป็นการสุ่มเสี่ยงให้กับเด็กนักเรียนที่จะเดินทางมาโรงเรียน เพราะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย และอาจเกิดคลัสเตอร์ขึ้นมาได้ แต่ก็ขอให้ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมและวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในภายภาคหน้าต่อไป

ด้านนพ.อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในขณะนี้ทางสาธารณะสุขจังหวัดปัตตานี ได้เตรียมรับมือไว้ 2 ประเด็นคือ 1 การตรวจเชิงรุก เพื่อหาผู้ติดเชื้อให้รวดเร็ว การเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว และจ่ายยา ฟาวิพิราเวียร์ ให้เร็วขึ้น และตอนนี้ทางจังหวัดได้ปรับให้การรักษา ที่บ้านเป็นหลัก และ 2 ก็คือ เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม

ล่าสุดได้เปิดโรงพยาบาลสนาม จำนวน 4 อาคาร ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก ประมาณ 700 เตียง ซึ่งถ้าพบผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน 500 รายต่อวัน จังหวัดปัตตานีสามารถที่จะรองรับได้และมีเตียงเพียงพอต่อผู้ป่วยรายใหม่ แต่ในขณะนี้ จากการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ เพราะในขณะนี้เด็กนักเรียนที่ฉีดวัคซีนยังไม่ครอบคลุม รวมถึงครู ก็ยังไม่ครอบคลุม 8 เปอร์เซ็นต์ เร็วสุดน่าจะเปิดได้ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง