รีเซต

ทีม YOUTHTHINK ผลงาน MUSIAM คว้ารางวัลชนะเลิศ Hackulture นวัต...วัฒนธรรรมไทยฯ

ทีม YOUTHTHINK ผลงาน MUSIAM คว้ารางวัลชนะเลิศ Hackulture นวัต...วัฒนธรรรมไทยฯ
TNN ช่อง16
7 มีนาคม 2565 ( 18:33 )
88
ทีม YOUTHTHINK ผลงาน MUSIAM คว้ารางวัลชนะเลิศ Hackulture นวัต...วัฒนธรรรมไทยฯ

วันนี้ (7 มี.ค.65) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงาน “กิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ “Hackulture นวัต...วัฒนธรรม” เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล”  ในหัวข้อ “เห็นแต่ไม่เคยรู้” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดขึ้น เพื่อมอบรางวัล การเรียนรู้และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้เชิญชวนนิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 16-24 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า แข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวของมรดกวัฒนธรรมไทยทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผ่านรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบ ต่างๆชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวม 110,000 บาท 

ภายในงาน ร่วมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ที่ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศให้กับทีมที่ได้คะแนนสูงสุด และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย  

โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม YOUTHTHINK มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท ในชื่อผลงาน MUSIAM 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และประกาศนียบัตร ได้แก่  ทีม  RAMAYANA จากมหาวิทยาลัยธนบุรี ชื่อผลงาน รามเกียรติ์  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีมง่วงนอน Studio จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลงาน  Muang Kung Pottery Forward to the new generation (เครื่องปั้นดินเผาของบ้านเหมืองกุง จังหวัดเชียงใหม่) 

รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล รับโล่รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล ทีมละ 10,000 บาท และประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีม Knock Out จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ สะพานใหม่ SBAC ผลงาน รำมวยไทย  และ

ทีม Tomzaaap จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลงาน ไม่มีฉันแล้วเธอจะไม่อร่อย(เครื่องแกงไทย)

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 - 2580 มีแผนงานที่สำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน ผลิตสื่อดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การผลิตสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยประชาชนและชุมชน  ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. จึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ หรือ Hackathon ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่หันมาสนใจวัฒนธรรมไทยและร่วมกันถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้อยู่ในรูปแบบ Digital Content ต่างๆ เช่น  Animation, AR/VR, Game, Infographic, Mobile Application, VDO และ Website ถือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสื่อดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นการช่วยธำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้สามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับพิธีมอบรางวัล “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล” ในหัวข้อ “เห็นแต่ไม่เคยรู้” ประจำปี 2564

“สำหรับการจัดดิจกรรมนี้ มีผู้ส่งผลงานทั้งหมด 66 ทีม ประกาศผล 20 ทีมสุดท้าย และเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรม (Boot Camp) ไปเมื่อวันที่ 29-31 ตุลาคม 2564 และทั้ง 20 ทีมลงมือสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับ Mentor หรือที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อผลิตผลงานจริงรอบสุดท้าย ซึ่งได้นำเสนอผลงานไปเมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564  “นายภุชพงค์ กล่าวข้อมูลจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ภาพจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง