รีเซต

'หมอธีระ' ชี้ ความสำเร็จสู้โควิด ดูที่ยอดป่วย-ตาย ไม่ใช่ 'เตียงไม่เต็ม'

'หมอธีระ' ชี้ ความสำเร็จสู้โควิด ดูที่ยอดป่วย-ตาย ไม่ใช่ 'เตียงไม่เต็ม'
มติชน
19 กุมภาพันธ์ 2565 ( 18:12 )
47
'หมอธีระ' ชี้ ความสำเร็จสู้โควิด ดูที่ยอดป่วย-ตาย ไม่ใช่ 'เตียงไม่เต็ม'

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 โดยระบุว่า

 

ผลลัพธ์ของการต่อสู้โรคระบาดนั้น การประเมินความสำเร็จไม่ใช่การดูที่เตียงไม่เต็ม
สังคมที่มีปัญญาย่อมรู้เท่าทัน และทราบดีว่าควรดูที่นโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุข และการควบคุมป้องกันโรคนั้น ทำให้คนอยู่รอดปลอดภัยจากการติดเชื้อ การป่วย การตาย และการทุพพลภาพ (อาการคงค้างเรื้อรัง หรือพิการ) หรือไม่

 

นอกจากนี้ ตัวชี้วัดโดยอ้อม แต่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ข้างต้นที่สามารถประเมินได้คือ สภาพสังคม สภาพแวดล้อมรอบตัว ที่คนอาศัยอยู่นั้น มีลักษณะที่ปลอดภัยหรือไม่ เสี่ยงน้อยลง หรือเสี่ยงเพิ่มขึ้น

 

ดังนั้น ตัวชี้วัดความสำเร็จจึงยังควรเป็นจำนวนติดเชื้อที่แท้จริง (ทุกวิธีที่ใช้ตรวจ) จำนวนป่วย จำนวนตาย จำนวนผู้ประสบปัญหาคงค้างระยะยาว และความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมในสังคม

 

Outcomes = Strategy *Capacity* Attitude
ถ้า Outcomes จะดีหรือไม่ดี สาเหตุย่อมหนีไม่พ้นสามปัจจัยข้างต้น
ประชาชนในสังคมจะเป็นคนที่ทราบดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง