OR เผยไม่มีการใช้กรีนชู , PTT ถือหุ้นเพิ่มเป็น 75%

OR เผยไม่มีการใช้กรีนชู , PTT ถือหุ้นเพิ่มเป็น 75%
ทันหุ้น
12 มีนาคม 2564 ( 18:43 )
12
OR เผยไม่มีการใช้กรีนชู , PTT ถือหุ้นเพิ่มเป็น 75%

ทันหุ้น-บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ OR แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้น IPO ทั้งสิ้น 3,000 ล้านหุ้น แบ่งเป็นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,610 ล้านหุ้น และการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 390 ล้านหุ้น โดยบล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้จัดหารส่วนเกิน ได้ยืมหุ้นจำนวน 390 ล้านหุ้นจากบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือ PTT โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะดำเนินการจัดหาหุ้นจำนวนดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อส่งคนให้แก่ PTT  ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดในวันที่ 12 มี.ค.2564 

 

ในการนี้ ขอแจ้งว่าในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินมิได้มีการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อวันที่ 12 มี.ค.2564 ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้แจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิ เพื่อใช้สิทธิหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 390 ล้านหุ้น ขากบริษัทในราคา 18 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคา IPO คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,020 ล้านบาท เพื่อส่งคืนให้กับ PTT 

 

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้จัดสรรหุ้นส่วนเกิน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าวต่อไป 

 

อนึ่งภายหลังจากที่บริษัท ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน และ PTT ได้รับหุ้นคืนจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินแล้ว บริษัทจะมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 1.20 แสนล้านบาท และมีหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 1.2 หมื่นล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และจะส่งให้จำนวนหุ้นและสัดส่วการถือหุ้นในบริษัทของ PTT เป็นดังนี้ 

 

ราคาหุ้น OR ปิดวันนี้อยู่ที่ 30.25 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 2,692.98 ล้านบาท 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง