ยินดีต้อนรับสู่ ทรูไอดี

สภากาชาดยันบริจาคโลหิตปลอดภัย ให้นายกเหล่ากาชาดร่วมรณรงค์เป็นกรณีพิเศษ

สภากาชาดยันบริจาคโลหิตปลอดภัย ให้นายกเหล่ากาชาดร่วมรณรงค์เป็นกรณีพิเศษ
มติชน
18 มกราคม 2564 ( 12:48 )
18
สภากาชาดยันบริจาคโลหิตปลอดภัย ให้นายกเหล่ากาชาดร่วมรณรงค์เป็นกรณีพิเศษ

สภากาชาดยันบริจาคโลหิตปลอดภัย ขอให้นายกเหล่ากาชาดรณรงค์บริจาคเป็นกรณีพิเศษหลังโควิดระบาดทำคนบริจาคน้อย

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยได้ทำหนังสือถึง นายกเหล่ากาชาดทุกจังหวัด ให้รณรงค์เชิญชวนการบริจาคโลหิต ว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รอบใหม่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริจาคโลหิตของประชาชนที่มีต่อสภากาชาดไทย นั้น

 

เนื่องจากเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นหน่วยประสานงานการรับบริจาคโลหิตในส่วนภูมิภาคให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 12 ภาครวมทั้งเครือข่าย  จึงขอให้นายกเหล่ากาชาดได้พิจารณากำหนดแนวทางการรณรงค์เป็นกรณีพิเศษ มากกว่าแผนการรับบริจาคโลหิตปกติของเหล่ากาชาดจังหวัด โดยเชิญชวนการบริจาคโลหิตและการทำความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการบริจาคโลหิตตามแนวทางที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้กำหนดไว้ เช่น การจัดสถานที่รับบริจาคที่มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การบริการเจล/แอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าสถานที่บริจาค/การบริการมอบหน้ากากอนามัย การตรวจคัดกรองผู้มาบริจาค เป็นต้น สำหรับเป้าหมายประชาชนผู้มา บริจาคโลหิต นั้น ทราบว่ากองทัพบกได้แจ้งหน่วยงานต่างๆในสังกัดให้จัดกำลังพลมาบริจาคโลหิตด้วยแล้ว

 

จึงให้เหล่ากาชาดจังหวัดได้ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่ด้วย รวมทั้งให้เชิญชวนกลุ่มประชาชนในพื้นที่ อาทิ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ผู้บริหารองค์กรอิสระ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัดกลุ่มสมาชิกอาสารักษาดินแดน(อส.)ในสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด/อำเภอ กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา กศน.นักศึกษาวิชาทหาร(รด.) สมาชิกหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด มูลนิธิองค์การกุศล กลุ่มแรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ปลอดจากโรคและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กลุ่มประชาชนทั่วไปหรือสมาชิกจิตอาสา เป็นต้น ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดใดมีงบประมาณเพียงพออาจจัดสิ่งของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเพื่อตอบแทน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง