รีเซต

พิพิธภัณฑ์ผ้า จัดแสดงฉลองพระองค์พระพันปีหลวง เปิดเข้าชม 23 พ.ย.นี้

พิพิธภัณฑ์ผ้า จัดแสดงฉลองพระองค์พระพันปีหลวง เปิดเข้าชม 23 พ.ย.นี้
TNN ช่อง16
19 พฤศจิกายน 2565 ( 12:50 )
37
พิพิธภัณฑ์ผ้า จัดแสดงฉลองพระองค์พระพันปีหลวง เปิดเข้าชม 23 พ.ย.นี้

พิพิธภัณฑ์ผ้า จัดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดงฉลองพระองค์พระพันปีหลวง เปิดเข้าชม 23 พ.ย.นี้ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมฟรี!


พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการชุดใหม่ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อเผยแพร่ผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

นิทรรศการ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" เป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทย ผ่านความงดงามของฉลองพระองค์ในแต่ละยุคสมัย 

โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท พระพัชนี และพระกลดของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ณ ห้องจัดแสดง 1-2 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 09.00 - 16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น. 

บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา 150 บาท ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ราคา 80 บาท นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และเด็กอายุ 12-18 ปี ราคา 50 บาท เด็กอายุต่ำว่า 12 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง