รีเซต

ภูเก็ตขยายเวลา ดื่มสุราในร้านอาหาร เพิ่มอีก 1 ชม. แต่ผับบาร์ รอไปก่อน

ภูเก็ตขยายเวลา ดื่มสุราในร้านอาหาร เพิ่มอีก 1 ชม. แต่ผับบาร์ รอไปก่อน
ข่าวสด
29 เมษายน 2565 ( 13:17 )
32
ภูเก็ตขยายเวลา ดื่มสุราในร้านอาหาร เพิ่มอีก 1 ชม. แต่ผับบาร์ รอไปก่อน

ข่าววันนี้ 29 เม.ย. 2565 ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต เปิดเผยคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2879/2565 ลงวันที่ 29 เมษายน 65 เรื่องผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

โดยมีสาระสำคัญบางส่วนผ่อนคลายให้มีการขยายเวลา การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มได้ไม่เกิน 24.00 น. ภายในร้านที่ผ่านการตรวจมาประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากเดิมที่อนุญาตให้นั่งดื่มในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น.

 

อย่างไรก็ตามสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยังคงมีความจำเป็นให้ปิดไว้ก่อน หากประสงค์จะปรับรูปแบบของสถานที่ดังกล่าวเพื่อให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม จะต้องได้รับการตรวจสอบ และประเมินความพร้อมของสถานที่ จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเสียก่อน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง