รีเซต

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน ทำอย่างไร ติดต่อได้ที่ไหนบ้าง

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน ทำอย่างไร ติดต่อได้ที่ไหนบ้าง
Ingonn
15 ธันวาคม 2565 ( 16:02 )
21.1K
1
ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน ทำอย่างไร ติดต่อได้ที่ไหนบ้าง

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านหรือไม่ผ่าน ในเดือนมกราคม 2566 โดยผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน สามารถติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียน เพื่อยื่นอุทธรณ์แก้ไขข้อมูลได้

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านหรือไม่ผ่าน ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว เมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง  งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลแล้ว ผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์จะถูกส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th 

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน ทำอย่างไร

กรณีผู้ลงทะเบียน ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ http://welfare.mof.go.th  เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หากผู้ลงทะเบียนต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์ใด ให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน ติดต่อได้ที่ไหนบ้าง

หน่วยงานเบอร์โทรติดต่อ
กรมบัญชีกลางCall Center 0 2270 6400 กด 6
กรมสรรพากร ติดต่อสำนักงานสรรพากรในพื้นที่ที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่
กรมการปกครองสามารถติดต่อตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตในพื้นที
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร 089 969 2533 และ 065 716 7596
กรุงเทพมหานครรอการยืนยัน
เมืองพัทยา กองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา โทร. 0 3825 3100 ต่อ 4124
กรมที่ดินCall Center 0 2141 5555
สำนักงานประกันสังคมติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2940 7038
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สปก. โทร. 0 2280 3911
การยางแห่งประเทศไทยฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กองทะเบียน โทร. 0 2433 2222 ต่อ 243
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายโทร. 0 2430 6814 ต่อ 4830 หรือ 3824 หรือ 3825
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311, 313
กรมราชทัณฑ์Call Center 0 2967 2222 หรือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 0 2967 3583
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 •  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน โทร. 0 5304 7337
 • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง โทร. 0 5500 9759
 • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง โทร. 0 3635 7320
 • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี โทร. 0 2577 1312
 • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี โทร. 0 2577 1148
 • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุมสะแก โทร. 0 3242 5416 
 • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี โทร. 0 2583 0044
 • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3260 0829
 • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา โทร. 0 4492 2666
 • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ โทร. 0 7537 6226
 • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ โทร. 0 4582 6421
กรมกิจการเด็กและเยาวชนโทร. 086 979 5611 หรือ 098 285 5354
กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 0 2642 4354 หรือ 0 2642 4356 ต่อ 107
กรมควบคุมโรคCall Center 0 2385 9135 - 7
กรมหม่อนไหมCall Center 2175 หรือ โทร. 0 2558 7924 - 6
การท่าเรือแห่งประเทศไทยCall Center 0 2269 3000
การรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2220 4603
ธนาคารแห่งประเทศไทยCall Center 1213 หรือ โทร. 0 2283 5900 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)Call Center 0 2111 1111 หรือติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสินติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารออมสินในพื้นที่หรือสาขาที่เป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรCall center 0 2555 0555
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโทร. 0 2650 6999 ต่อ 6318
ธนาคารอาคารสงเคราะห์Call Center 0 2645 9000
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัดใช้ช่องทางการติดต่อหน้าเว็บไซต์ โทร 0 2645 9000
ธนาคารกรุงเทพCall Center 1333 หรือ 0 2645 5555
ธนาคารกสิกรไทยติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่
ธนาคารทหารไทยธนชาตติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารทหารไทยธนชาตในพื้นที่
ธนาคารไทยพาณิชย์Call Center 0 2777 7777
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยCall Center0 2626 7777
ธนาคารยูโอบีCall Center 0 2285 1555
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาCall Center 1572
ธนาคารทิสโก้ Contact Center 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 2
ธนาคารเกียรตินาคินโทร. 0 2495 1636
ธนาคารไอซีบีซี Call Center 0 2629 5588
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย Call Center 0 2697 5454
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ฝ่ายธุรกรรมเงินฝาก (Funding Department)โทร 0 2626 2300 ต่อ 2332
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)ฝ่ายธุรกรรมเงินฝาก (Funding Department) โทร. 0 2626 2300 ต่อ 2332

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง