รีเซต

ลาวเปิดตัวโครงการ 'ลดจน' ระยะใหม่

ลาวเปิดตัวโครงการ 'ลดจน' ระยะใหม่
Xinhua
2 ตุลาคม 2566 ( 20:07 )
80
ลาวเปิดตัวโครงการ 'ลดจน' ระยะใหม่

(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมถนนคนเดินตามแนวแม่น้ำโขงในนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว วันที่ 30 มิ.ย. 2023)[/caption]

เวียงจันทน์, 2 ต.ค. (ซินหัว) -- วันจันทร์ (2 ต.ค.) สถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาวรายงานว่าลาวเปิดตัวโครงการลดความยากจนระยะใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า 172,000 คน

โครงการดังกล่าวต่อยอดมาจากโครงการพัฒนาท้องถิ่น (Local Development Program) ก่อนหน้านี้ ที่ดำเนินการในแขวง 4 แห่ง ได้แก่ บ่อแก้ว บอลิคำไซ คำม่วน และเวียงจันทน์

โครงการใหม่นี้ได้รับทุนร่วมจากรัฐบาลของลาว ลักเซมเบิร์ก และสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยเงินสนับสนุน 33 ล้านยูโร (ราว 1.28 พันล้านบาท) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างครอบคลุมใน 226 หมู่บ้านของ 17  เขต ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2023-2027

โครงการข้างต้นมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน การเข้าถึงบริการสาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และการเพิ่มการเข้าถึงบริการระดับหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

อนึ่ง โครงการก่อนหน้านี้ซึ่งดำเนินการระหว่างปี 2016-2022 เอื้อประโยชน์แก่ผู้คนประมาณ 150,000 คน

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง