TrueID

จีนสนับสนุนแอฟริกาพัฒนา 'โครงสร้างพื้นฐาน' ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

จีนสนับสนุนแอฟริกาพัฒนา 'โครงสร้างพื้นฐาน' ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
Xinhua Thai
27 พฤศจิกายน 2564 ( 18:36 )
24
จีนสนับสนุนแอฟริกาพัฒนา 'โครงสร้างพื้นฐาน' ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่กระทรวงโยธาธิการและคมนาคมนามิเบีย และเจ้าหน้าที่บริษัทจีน ร่วมพิธีเปิดโครงการปรับปรุงทางรถไฟระหว่างเมืองวัลวิส เบย์ และเมืองอารานดิสทางตะวันตกของนามิเบีย วันที่ 30 พ.ย. 2020)

 

ปักกิ่ง, 26 พ.ย. (ซินหัว) -- สมุดปกขาวของทางการจีน ซึ่งเผยแพร่วันศุกร์ (26 พ.ย.) ระบุว่าจีนสนับสนุนแอฟริกาในการให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 

สมุดปกขาว "จีนและแอฟริกาในยุคใหม่: ความเป็นหุ้นส่วนที่มีความเท่าเทียมกัน" (China and Africa in the New Era: A Partnership of Equals) ระบุว่าปริมาณการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในแอฟริกาอยู่ที่เกือบ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6.72 ล้านล้านบาท) ในช่วงปี 2016-2020

 

โครงการที่ดำเนินงานโดยกลุ่มบริษัทจีนครองสัดส่วนร้อยละ 31.4 ของโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในทวีปแอฟริกาในปี 2020

 

นับตั้งแต่จัดตั้งการประชุมความร่วมมือจีน-แอฟริกา กลุ่มบริษัทจีนได้ใช้เงินทุนหลากหลายประเภท เพื่อช่วยกลุ่มประเทศแอฟริกาสร้างและปรับปรุงทางรถไฟเป็นระยะทางมากกว่า 10,000 กิโลเมตร ทางหลวงเกือบ 100,000 กิโลเมตร สะพานเกือบ 1,000 แห่ง และท่าเรือ 100 แห่ง รวมถึงเส้นทางลำเลียงและจ่ายพลังงานอีก 66,000 กิโลเมตร

 

นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทจีนยังช่วยสร้างกำลังการผลิตติดตั้งพลังงาน 120 ล้านกิโลวัตต์ เครือข่ายหลักของการสื่อสาร 150,000 กิโลเมตร และบริการเครือข่ายครอบคลุมเครื่องรับสัญญาณปลายทางเกือบ 700 ล้านเครื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง