ดร.สุเมธปาฐกถาพิเศษแนะเดินตามคำสอนในหลวง ร.9

ดร.สุเมธปาฐกถาพิเศษแนะเดินตามคำสอนในหลวง ร.9
TNN ช่อง16
13 ตุลาคม 2564 ( 17:15 )
12
ดร.สุเมธปาฐกถาพิเศษแนะเดินตามคำสอนในหลวง ร.9

เวลา 13.30 .  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวปาฐกถาเทิดพระเกียรติ การแก้ไขสถานการณ์น้ำตามแนวทางพระราชดำริ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานทีเพื่อน้อมนำคำสอนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช 


โดยเป็นการทบทวนในสิ่งที่ในหลวง .9 ทรงสอนและปฏิบัติให้ดูเป็นบทเรียนตลอด 70ปี พระองค์ท่านทรงเตือนให้เราศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ยิ่งเจริญขึ้น ชีวิตของมนุษย์จะยิ่งลำบาก ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ ความยากจน ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง  


อย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำก็เช่นกัน  ในหลวง .9 ทรงมีรับสั่ง น้ำคือชีวิต ทรงสอนเราให้บริหารจัดการชีวิตอย่างบูรณาการ ตั้งแต่บนฟ้า ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ทรงเริ่มจากการสร้างฝน ตามด้วยการปลูกป่าอนุรักษ์บนเขาเพื่อรับน้ำ  สร้างฝายชะลอน้ำ ปล่อยปลาสร้างอาหาร ไปจนถึงการระบายน้ำออกสู่ทะเล  


ทรงพิถีพิถันในเหตุและผล ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ และทำออกมาด้วยความใส่พระทัย ใช่ปล่อยให้ก่อสร้างถนนหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไปขวางทางน้ำทำให้น้ำระบายออกไปไม่ได้ สิ่งที่พระองค์ท่านสอนก็เพื่อความอยู่รอดของพวกเราเอง ดังนั้น แค่คิดถึงจึงไม่พอ แต่ขอให้พวกเราเอาคำสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติให้ได้ ชีวิตจึงจะไม่ลำบาก ไม่พบความหายนะ(เมื่อวันที่13 ..64)


ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง