รีเซต

จีนออกระเบียบคุม 'นักถ่ายทอดสดออนไลน์'

จีนออกระเบียบคุม 'นักถ่ายทอดสดออนไลน์'
Xinhua
23 มิถุนายน 2565 ( 18:57 )
46
จีนออกระเบียบคุม 'นักถ่ายทอดสดออนไลน์'

ปักกิ่ง, 23 มิ.ย. (ซินหัว) -- สำนักบริหารวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีน และกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีน ได้ร่วมออกชุดระเบียบข้อบังคับสำหรับผู้ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ ซึ่งใช้กับผู้ให้บริการถ่ายทอดภาพ วิดีโอ และเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต และยังใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ถ่ายทอดสดเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

 

ผู้ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ควรรักษาน้ำเสียงอันเหมาะสมในแนวทิศทางการเมือง การสื่อสารสาธารณะ และค่านิยม ตลอดจนหลอมรวมค่านิยมสังคมนิยมแกนกลางอย่างแข็งขัน ด้านผู้ผลิตเนื้อหาในหลายสาขาที่มีหลักเกณฑ์ค่อนข้างสูง เช่น สุขภาพ การเงิน กฎหมาย และการศึกษา ควรได้รับคุณวุฒิวิชาชีพก่อนดำเนินการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวกำหนดบรรทัดฐานสำหรับผู้ถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต และห้ามมิให้มีเนื้อหาที่ละเมิดกฎหมาย ฝ่าฝืนความเป็นระเบียบเรียบร้อยสาธารณะ จงใจส่งเสริมหัวข้อที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดพฤติกรรมอันเป็นอันตรายหรือนิสัยไม่ดีในหมู่เยาวชน ยุยงให้เกิดความรุนแรงในโลกไซเบอร์ และอื่นๆทั้งนี้ ระเบียบข้อบังคับยังกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระชับความรับผิดชอบและกฎระเบียบภายในในการจัดการผู้ถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต และกำหนดบทลงโทษสำหรับการละเมิดระเบียบข้อบังคับต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง