รีเซต

สถิติ 4 วัน 11-14 เม.ย. 67 คนใช้บริการระบบรางรวม 4.72 ล้านคน/เที่ยว

สถิติ 4 วัน 11-14 เม.ย. 67 คนใช้บริการระบบรางรวม 4.72 ล้านคน/เที่ยว
TNN ช่อง16
15 เมษายน 2567 ( 17:48 )
30
สถิติ 4 วัน 11-14 เม.ย. 67 คนใช้บริการระบบรางรวม 4.72 ล้านคน/เที่ยว

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เผยเมื่อวานนี้ (14 เม.ย.67) ซึ่งเป็นวันครอบครัว มีประชาชนใช้บริการระบบรางจำนวนทั้งสิ้น 1,070,251 คน/เที่ยว สูงกว่าประมาณการไว้ที่ 998,669 คน/เที่ยว หรือคิดเป็น 7.17% แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 76,429 คน/เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (รวมสายสีแดง) จำนวน 993,822 คน/เที่ยว (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลเชื่อมต่อสายสีแดงฟรี 3 คน)


- รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท.ให้บริการรวม 209 ขบวน (รวมขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 1 ขบวน คือ ขบวน 5 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ มีผู้ใช้บริการ 396 คน/เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 76,429 คน/เที่ยว เพิ่มขึ้น 20.17% จากวันเดียวกันของปีก่อน แต่น้อยกว่าประมาณการไว้ 12,349 คน/เที่ยว หรือคิดเป็น 13.91% แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 32,581 คน/เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 43,848 คน/เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 37,568 คน/เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 38,861 คน/เที่ยว โดยสายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 27,443 คน/เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 13,263 คน/เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 14,180 คน/เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 18,504 คน/เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 8,964 คน/เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 9,540 คน/เที่ยว) สายเหนือ 12,689 คน/เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 6,643 คน/เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 6,046 คน/เที่ยว) สายมหาชัยและแม่กลอง 9,648 คน/เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 4,695 คน/เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,953 คน/เที่ยว) และสายตะวันออก 8,145 คน/เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 4,003 คน/เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,142 คน/เที่ยว)


- ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,368 เที่ยว (รวมเสริม 24 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 993,822 คน/เที่ยว เพิ่มขึ้น 33.62% จากวันเดียวกันของปีก่อน แต่น้อยกว่าประมาณการไว้ 12,349 คน/เที่ยว หรือคิดเป็น 13.91% ประกอบด้วย


          1.รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 173 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 54,632 คน/เที่ยว (เพิ่มขึ้นจากวันเดียวกันของปีก่อน 30.14%

          2.รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 294 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 18,965 คน/เที่ยว (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อสายสีแดง 3 คน/เที่ยว) เพิ่มขึ้นจากวันเดียวกันของปีก่อน 58.15%

          3.รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) ให้บริการ 220 เที่ยว (รวมเที่ยวเสริม 2 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 31,889 คน/เที่ยว เพิ่มขึ้นจาก วันเดียวกันของปีก่อน 99.34%

          4.รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) ให้บริการ 272 เที่ยว (รวมรถเสริม 22 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 263,503 คน/เที่ยว เพิ่มขึ้นจากวันเดียวกันของปีก่อน 49.33%

          5.รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (สายสุขุมวิทและสายสีลม) ให้บริการ 760 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 553,548 คน/เที่ยว เพิ่มขึ้นจากวันเดียวกันของปีก่อน 13.90%

          6.รถไฟฟ้าสายสีทอง ให้บริการ 217 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 11,546 คน/เที่ยว เพิ่มขึ้นจากวันเดียวกันของปีก่อน 1.58%

          7.รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ให้บริการ 216 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 26,206 คน/เที่ยว เริ่มเปิดทดลองให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 66

          8.รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ให้บริการ 216 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 33,533 คน-เที่ยว เริ่มเปิดทดลองให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.66


สถิติการใช้บริการบริการระบบรางสะสมช่วง 4 วันที่ผ่านมา (11-14 เม.ย.67) รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,720,371 คน/เที่ยว เพิ่มขึ้น 21.37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าประมาณการไว้ 0.51% แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. จำนวน 324,424 คน/เที่ยว เพิ่มขึ้น 14.30% และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (รวมสายสีแดง) จำนวน 4,395,947 คน/เที่ยว (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลเชื่อมต่อสายสีแดงฟรี 50 คน) เพิ่มขึ้น 21.92%


เมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุทางรถไฟ 2 ครั้ง และเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้า 1 ครั้ง โดยเมื่อเวลา 11.42 น. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 (กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี) ชนโค ระหว่างสถานีบุรีรัมย์-สถานีห้วยราช ที่หลักกิโลเมตร 382/15 ไม่มีผู้โดยสารได้รับอันตราย ขบวนรถล่าช้า 5 นาที และเวลา 19.47 น. ขบวนรถชานเมืองที่ 4346 (มหาชัย-วงเวียนใหญ่) มีคนร้ายขว้างปาสิ่งของใส่ขบวนรถระหว่างที่หยุดรถการเคหะและที่หยุดรถบางบอน ถูกผู้โดยสารหญิงได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก เจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวัณปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยผู้โดยสารประสงค์จะเดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาลเอง และเมื่อเวลา 13.53 น. เกิดเหตุขบวนรถไฟฟ้า Airport Rail Link ขบวน City 05 ระบบตัวแปลงไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เสริมขัดข้อง ส่งผลให้ต้องนำขบวนรถดังกล่าวออกจากการให้บริการ


สำหรับช่วงวันที่ 15-16 เม.ย.67 อาจมีประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาในภูมิภาคต่างๆ สู่กรุงเทพมหานคร จึงได้ประสานไปยัง รฟท.ในการจัดขบวนรถเสริมพิเศษช่วยการโดยสารในวันที่ 16-17 เม.ย.67 รวม 6 ขบวน รวมทั้งการเพิ่มตู้โดยสารเพื่อให้เพียงพอและรองรับต่อการเดินทางกลับของประชาชน รวมทั้งขอความร่วมมือจังหวัดที่มีทางรถไฟผ่านให้จัดอาสาสมัครประจำจุดตัดทางรถไฟหรือทางลักผ่านทางรถไฟเสมอระดับ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดดังกล่าว ส่วนรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เน้นย้ำให้ผู้ให้บริการตรวจสอบความสมบูรณ์พร้อมใช้งานต่อกล้อง CCTV ทั้งในพื้นที่สถานีและในขบวนรถไฟฟ้าและเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดต่างๆภายในสถานีและเพิ่มความถี่ในการตรวจตรา นอกจากนี้ยังประสานเพิ่มความถี่ในการให้บริการรถไฟฟ้า เพื่อรองรับช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางไปเล่นน้ำสงกรานต์ยังสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับความนิยม รวมทั้งกำชับเรื่องการควบคุมปริมาณผู้โดยสารในสถานีรถไฟฟ้าและในขบวนรถไฟฟ้าให้อยู่ในระดับปริมาณที่เหมาะสม (crowd control) เช่น สถานีสยาม สถานีชิดลม สถานีพระราม 9 สถานีมักกะสัน และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเพิ่มจุดจำหน่ายบัตร/เหรียญโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการระบบรางด้วย

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง