รีเซต

CPF รับรางวัลการรายงานความยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชน

CPF รับรางวัลการรายงานความยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชน
TNN ช่อง16
31 มีนาคม 2566 ( 13:11 )
58
CPF รับรางวัลการรายงานความยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้ารางวัลการรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย ด้านสิทธิมนุษยชน Asia’s Best Sustainability Report (Human Right) ระดับ Bronze จากเวที   Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA)    สะท้อนถึงองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการรายงานดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่รอบด้านและโปร่งใส  ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 (Sustainability Report 2022) 


รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ของซีพีเอฟ ได้รับรางวัล “รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย” จากเวที ASRA  เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยนอกจากรางวัลในระดับ Bronze ของการรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย ด้านสิทธิมนุษยชน แล้ว รายงานความยั่งยืนปี 2565 ของซีพีเอฟยังเข้ารอบสุดท้ายของการประกาศรางวัล  ในประเภท  Asia’s Best Workplace Reporting   และประเภท Asia's Best Supply Chain Reporting แสดงให้ถึงความมุ่งมั่นการเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายและกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF Sustainability in Action มุ่งมั่นลงมือทำสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้แก่โลก เป็นประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล โดยมีองค์กรอิสระให้การทวนสอบความถูกต้อง และความโปร่งใสของข้อมูล


การประกาศรางวัลการรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย หรือ ASRA เป็นรางวัลด้านการรายงานและสื่อสารการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นโดย CSRWorks International องค์กรไม่แสวงหากำไรด้านความยั่งยืนในสิงคโปร์  และเป็นองค์กรที่รับรองการรายงานด้านความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative หรือ GRI ซึ่งในปีนี้รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ของซีพีเอฟ เป็น 1 ใน รายงานความยั่งยืนของ 71 องค์กรจาก 14 ประเทศที่เข้ารอบสุดท้ายของการประกาศรางวัลครั้งนี้

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง