TrueID

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มติชน
12 สิงหาคม 2564 ( 11:01 )
17
กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ร่วมในพิธี

 

ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กองทัพอากาศได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพร การใส่บาตรถวายพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดดอนเมือง

 

นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาทิ

 

– การจัดพิธียิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

-พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

– การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ

 

 

-กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง