รีเซต

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 อุทยานแห่งชาติฯทั่วประเทศ เข้าฟรี!

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 อุทยานแห่งชาติฯทั่วประเทศ เข้าฟรี!
TNN ช่อง16
27 กรกฎาคม 2565 ( 15:06 )
447
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 อุทยานแห่งชาติฯทั่วประเทศ เข้าฟรี!

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช "ยกเว้นค่าบริการ" เข้าอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เนื่องในโอกาส "วันเฉลิมพระชนมพรรษา" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ยกเว้นค่าบริการในการเข้าไป ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ ทุกแห่ง 

เฉพาะบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี  รวมถึงสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ ได้ทาง https://shorturl.asia/fA4ku โดยเน้นย้ำการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย การรักษาความสะอาดของจุดที่มีการสัมผัสร่วม 

ห้องน้ำและห้องสุขา อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านพักหรือเต็นท์ที่ให้บริการแล้วอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และงดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความแออัด รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการที่ส่วนราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด


ข้อมูลจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง