รีเซต

‘สิทธิบัตรทอง 30 บาท’ ครอบคลุมอะไรบ้าง? เช็กสิทธิฉบับอัปเดตล่าสุด

‘สิทธิบัตรทอง 30 บาท’ ครอบคลุมอะไรบ้าง? เช็กสิทธิฉบับอัปเดตล่าสุด
TNN ช่อง16
28 มิถุนายน 2565 ( 12:25 )
54
‘สิทธิบัตรทอง 30 บาท’ ครอบคลุมอะไรบ้าง? เช็กสิทธิฉบับอัปเดตล่าสุด

สิทธิบัตรทอง 30 บาท’ ครอบคลุมอะไรบ้าง? เปิดข้อมูลสิทธิประโยชน์ฉบับอัปเดตล่าสุด 7 มิ.ย.65 


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2564  ‘สิทธิบัตรทอง 30 บาท’ ครอบคลุมอะไรบ้าง?  


 ซึ่งเป็นการปรับปรุงประกาศบอร์ด สปสช. ฉบับเดิม เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที


สำหรับประกาศฉบับใหม่นี้ ได้กำหนดประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ซึ่งบุคคลมีสิทธิจะได้รับตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยบริการสามารถรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ตามที่บอร์ด สปสช. กำหนด


ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น 13 รายการ ได้แก่ 


1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

2. การตรวจวินิจฉัยโรค 

3. การตรวจและการรับฝากครรภ์ 

4. การบำบัดและการบริการทางการแพทย์ 

5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

6. การทำคลอด

7. การกินอยู่ในหน่วยบริการ 

8. การบริบาลทารกแรกเกิด 

9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย 

10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 

11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ 

12. บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 

13. บริการสาธารสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติมแนะนำช่องทางการการตรวจสอบสิทธิบัตรทองด้วยตนเอง


ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สามารถทำการตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ไปติดต่อด้วยตนเอง ที่โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานเขต กทม. 19 เขต และ สปสช. เขตพื้นที่ 1-13 

2. ทางโทรศัพท์ โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเครื่องหมาย #

3. ระบบอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ สปสช.

http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml

4. ผ่านทาง Application "สปสช." (สามารถติดตั้งแอพสแกน QR Code ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ Android) และเข้าใช้งานในฟังก์ชั่น "การตรวจสอบสิทธิ"

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง