รีเซต

ผู้ว่าโคราช สั่งปิด รง.แป้งมันสำปะหลัง 30 วัน เหตุส่งผกลิ่นเหม็น-ไม่บำบัดน้ำเสีย

ผู้ว่าโคราช สั่งปิด รง.แป้งมันสำปะหลัง 30 วัน เหตุส่งผกลิ่นเหม็น-ไม่บำบัดน้ำเสีย
มติชน
30 มีนาคม 2565 ( 13:44 )
55
ผู้ว่าโคราช สั่งปิด รง.แป้งมันสำปะหลัง 30 วัน เหตุส่งผกลิ่นเหม็น-ไม่บำบัดน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่บริษัท เชาวน์ดี โมดิฟาย สตาร์ช จำกัด เลขที่ 345 หมู่ 14 ถ.โค้งกุดม่วง ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ธุรกิจการผลิตและให้บริการด้านการผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้นำหนังสือคำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0033(2) /410 ปิดไว้ที่บริเวณหน้าโรงงาน เพื่อให้หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) โรงงาน พ.ศ 2535 ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายให้มีอำนาจ จึงมีคำสั่งให้หยุดการประกอบกิจการโรงงานในส่วนของการนำน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียนับแต่วันได้รับคำสั่งฉบับนี้เป็นต้นไป และให้ดำเนินการหยุดระบบบำบัดน้ำเสียปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีรายละเอียดแบบแปลนและรายการคำนวณพร้อมคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

 

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หินดาด เมื่อวานนี้ ( 29 มี.ค) ได้ข้อสรุปกรณีบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน จึงออกคำสั่งให้โรงงานหยุดกิจการเป็นเวลา 30 วัน และให้ทำการการปรับปรุงแก้ไขโรงาน ตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ดังนี้

 

 

1.ทำการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสีย ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง

 

2.ให้ทำการตรวจสอบและปรับปรุงระบบบำบัดอากาศให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดอากาศ ไม่ให้ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง

 

3.ให้จัดทำรายละเอียดภาวะสมดุลน้ำ (WATER BALANCE) ที่ใช้กระบวนการผลิต

 

4.ให้จัดส่งรายละเอียดของสารเคมี พร้อมทั้งข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ที่ใช้กระบวนการผลิตทั้งหมด และปริมาณการใช้จากการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่ง

 

 

นายวิเชียรกล่าวว่า หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะไม่อนุญาตให้เปิดกิจการ ส่วนเรื่องปัญหาสุขภาพของชาวบ้านได้ให้สาธารณสุขอำเภอด่านขุนทดและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ในวันที่ 5 เม.ย ส่วนการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาหลักฐานเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับโรงงานและหาทางแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีกสำหรับการร้องขอเยียวยาของชาวบ้านได้ให้อัยการด้านคุ้มครองสิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำในข้อกฎหมายต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง