รีเซต

ข่าวดี! พาณิชย์ไฟเขียว ประกันรายได้มันสำปะหลัง เร่งเสนอเข้าครม.

ข่าวดี! พาณิชย์ไฟเขียว ประกันรายได้มันสำปะหลัง เร่งเสนอเข้าครม.
TNN ช่อง16
13 กันยายน 2565 ( 10:58 )
37
ข่าวดี! พาณิชย์ไฟเขียว ประกันรายได้มันสำปะหลัง เร่งเสนอเข้าครม.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 2/2565 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 4 โดยเงื่อนไขเหมือน 3 ปีที่ผ่านมาทุกประการ คือประกันรายได้กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค.- 1พ.ย.66 จ่ายเงินส่วนต่าง 12 งวด งบประมาณ 4,743.5 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ 

1.ช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 กับเกษตรกรรายย่อย เพื่อกู้ไปใช้ในการปลูกมันสำปะหลัง วงเงิน 41.4 ล้านบาท 

2. ช่วยดอกเบี้ยสถาบันเกษตรกรที่เก็บสต๊อกมันสำปะหลังไว้ในช่วงที่มันออกเยอะ จะได้ไม่ทำให้ราคาตก วงเงิน 15 ล้านบาท 

3.ช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ให้กับลานมัน โรงแป้งหรือโรงงานผลิตเอทานอล ในการนำไปแปรรูปเป็นมันเส้น แป้งมันหรือเอทานอล และเก็บสต๊อกไว้ 3-6 เดือน วงเงิน 225 ล้านบาท และ 

4.ยกระดับศักยภาพการแปรรูป 10 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งหมด รวมวงเงินทั้งสิ้น 5,035.3 ล้านบาท 

และจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยเร็ว อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ต้องจ่ายเพราะราคามันสำปะหลังกก.ละ 3 บาท เกินกว่าราคารายได้ประกัน ขณะที่ผลผลิต คาดการณ์ว่า จะอยู่ที่ 35.8 ล้านตัน ส่วนปริมาณความต้องการ 42.5 ล้านตัน สำหรับตัวเลขการส่งออก 7 เดือนแรกปีนี้ สามารถส่งออกได้แล้ว 22 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 14 

นอกจากนี้ มีข่าวดีสำหรับตลาดส่งออกมันสำปะหลัง เนื่องจากผู้นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ต้องการนำเข้ามันสำปะหลัง จำนวน 37 บริษัท ได้มาเจรจากับผู้ส่งออกมันสำปะหลังไทย ซึ่งได้พบกัน ช่วงวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว โดยรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน รับผิดชอบบริหารจัดการเรื่องนี้ให้เกิดผล ซื้อขายได้โดยเร็วที่สุด 

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง