รีเซต

พาณิชย์เร่งติดตาม "มันสำปะหลัง" หลังพบราคาผิดปกติ!

พาณิชย์เร่งติดตาม "มันสำปะหลัง" หลังพบราคาผิดปกติ!
TNN ช่อง16
16 พฤศจิกายน 2565 ( 10:01 )
34
พาณิชย์เร่งติดตาม "มันสำปะหลัง" หลังพบราคาผิดปกติ!

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการติดตามสถานการณ์การรับซื้อมันสำปะหลัง ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมการค้ามันสำปะหลังจาก 4 สมาคม พร้อมสมาชิก 60 ราย ว่าได้ขอให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตมันสำปะหลังในราคาที่เป็นธรรม ไม่กดราคา หลังจากพบว่าสถานการณ์ราคามีการอ่อนตัวลง ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

และได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์การซื้อขายมันสำปะหลังของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้รายงานเข้ามาได้ทันที และจะจัดการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด รวมทั้งมอบหมายให้กรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศ เข้มงวดตรวจสอบให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่ทั้ง 2 กรมดูแลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพมาตรฐานนำเข้าส่งออก ซึ่งเป็นข้ออ้างในการกดราคา

ทั้งนี้ ราคามันสำปะหลังที่อ่อนตัวลง ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง เพราะในปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกได้มากถึง 10 ล้านตัน และช่วง 9 เดือนปีของ 2565 ส่งออกไปแล้วถึง 8.73 ล้านตัน และผลจากการเกิดอุทกภัยที่ผ่านมาประเมินว่ามีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังเสียหายกว่า 1 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่กว่า 15% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคามันสำปะหลังในฤดูการผลิตนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อไป โดยราคาขณะนี้ หัวมันสด 2.85 - 3.30 บาทต่อกก. และมันเส้น 8.10 - 8.50 บาทต่อกก.

ด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภาย ได้ขอความร่วมมือสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่มีคุณภาพ ตัดเหง้าเอาดินออกก่อนนำไปจำหน่าย เพื่อไม่ให้ผู้รับซื้อหักสิ่งเจือปนจนเกิดความไม่เป็นธรรม รวมทั้งสั่งการให้สายตรวจกรมการค้าภายในสนธิกำลังร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่เข้มงวดตรวจสอบการอนุญาตขนย้ายให้เป็นไปตามประกาศของกกร. 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง