รีเซต

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 ไขข้อสงสัย! 1 กรกฎาคม ธนาคารหยุดทำการหรือไม่?

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 ไขข้อสงสัย! 1 กรกฎาคม ธนาคารหยุดทำการหรือไม่?
TNN ช่อง16
15 มิถุนายน 2565 ( 12:19 )
231
วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 ไขข้อสงสัย! 1 กรกฎาคม ธนาคารหยุดทำการหรือไม่?

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ให้เพิ่มเติมวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

สำหรับวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

13 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

29 กรกฎาคม วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การยกเลิกวันหยุดของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 กรกฎาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการในทุกช่องทางได้ตามปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไปข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง