ศบค.เผยข้อมูลใหม่ป่วยโควิดจากตปท. ไม่มีอาการ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

ศบค.เผยข้อมูลใหม่ป่วยโควิดจากตปท. ไม่มีอาการ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
มติชน
28 พฤษภาคม 2563 ( 12:14 )
357
1
ศบค.เผยข้อมูลใหม่ป่วยโควิดจากตปท. ไม่มีอาการ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

ศบค.เผยข้อมูลใหม่ป่วยโควิดจากตปท. ไม่มีอาการ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม สะสม 57 ราย รักษาหายสะสมที่ 2,945 ราย อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล(รพ.)จำนวน 63 ราย และพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพิ่มใหม่ 11 ราย สะสมอยู่ที่ 3,065 ราย พบในกรุงเทพมหานคร(กทม.) และนนทบุรีจำนวน 1,718 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 404 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 737 ราย โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 1 เดือน อายุมากสุด 97 ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ 39 ปี พบผู้ป่วยมากในอายุ 20-29 ปี

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง และระบบบริการ จำนวน 0 ราย

กลุ่มที่ 2 การค้นหาเชิงรุกในชุมชน(active case finding) จำนวน 0 ราย

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเข้าสถานกักกันที่รัฐบาลจัดไว้(state quarantine) จำนวน 11 ราย

3.1 ประเทศอินเดีย 1 ราย เพศหญิง อายุ 32 ปี นักท่องเที่ยว เดินทางมาถึงวันที่ 22 พฤษภาคม เข้าพักโรงแรมใน จ.สมุทรปราการ วันที่ 25 พฤษภาคม ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการป่วย เข้ารับรักษาในโรงพยาบาล(รพ.)แห่งหนึ่งใน จ. สมุทรปราการ

3.2 ประเทศกาตาร์ 6 ราย รายที่ 1-5 เพศชาย อาชีพ พนักงานนวด รายที่ 6 เป็นเพศหญิง เป็นแม่บ้าน เดินทางมาถึงวันที่ 22 พฤษภาคม เข้าพักโรงแรมใน กทม. วันที่ 26 พฤษภาคม ผลตรวจพบเชื้อ ได้แก่

รายที่ 1 อายุ 27 ปี วันที่ 22 พฤษภาคม ลิ้นรับรสไม่ได้

รายที่ 2 อายุ 31 ปี วันที่ 25 พฤษภาคม มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น

รายที่ 3 อายุ 30 ปี วันที่ 20 พฤษภาคม มีอาการเจ็บคอ มีเสมหะ

รายที่ 4 อายุ 27 ปี ไม่มีอาการป่วย

รายที่ 5 อายุ 37 ปี ไม่มีอาการป่วย

รายที่ 6 อายุ 52 ปี ไม่มีอาการป่วย

3.3 ประเทคคูเวต 4 ราย เพศชาย ทำงานที่แคมป์ของบริษัทต่างขาติ เดินทางมาถึง วันที่ 24 พฤษภาคม เข้าพักโรงแรมใน กทม. วันที่ 26 พฤษภาคม ผลตรวจพบเชื้อ ได้แก่

รายที่ 1 อายุ 39 ปี วันที่ 26 พฤษภาคม 63 มีอาการปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น

รายที่ 2 อายุ 47 ปี วันที่ 26 พฤษภาคม มีอาการปวดศีรษะ เข้ารักษาที่ รพ.รัฐ ใน กทม.

รายที่ 3 อายุ 51 ปี วันที่ 26 พฤษภาคม มีน้ำมูก เข้ารักษาที่ รพ.รัฐ ใน กทม.

รายที่ 4 อายุ 44 ปี วันที่ 26 พฤษภาคม มีใข้ เข้ารักษาที่ รพ.รัฐ ใน กทม.

“พบว่าหลังๆ อาการของผู้ป่วยพบมากขึ้นคือ จมูกไม่ได้กลิ่นและไม่มีอาการ ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ โดยผู้ป่วยใหม่เป็นผู้ที่มาจากต่างประเทศ เนื่องอาจจะมีการเข้าไปใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้วเกิดติดเชื้อ ส่วนเรื่องที่โยงไปคือ อาชีพพนักงานนวด ที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ แล้วตรงกับมาตรการผ่อนคลายในประเทศไทย ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกิจการนวด ทั้งนี้ นพ.นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เรียนว่าเหตุการณ์ต่างและในประเทศเป็นคนละเรื่อง ยืนยันว่าการนวดในไทย ทั้งรักษาและผ่อนคลาย มีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงและมีสมาคม ชมรม ที่เกี่ยวข้องกับการนวดได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขแล้ว” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าว ประเทศไทยพบผู้ป่วยมากในเดือนมีนาคม และมีการลดลงมาเรื่อยๆ อาจจะบอกได้ว่าประเทศไทยมีการรายงานผู้ป่วยในประเทศเป็น 0 ราย โดยที่พบใหม่เป็นการนำเชื้อมาจากต่างประเทศ โดยมีประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดคือ มาเลเซีย อินเดีย สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น ทั้งนี้มีผู้ป่วยในสถานกักกันโรคฯ สะสม 128 ราย ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติไทยร้อยละ 98.4 โดยมาจากประเทศ อินโดนีเซีย ปากีสถาน ซาอุดิอาระเบีย และคาซัคสถาน เป็นจำนวนมากใน 4 อันดับแรก และคาดหวังว่าไม่อยากเห็นระลอกคลื่นผู้ป่วยใหม่ในประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง