พิษณุโลกพุ่งไม่หยุด! พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 9 -เชื่อมโยงสถานบันเทิง

พิษณุโลกพุ่งไม่หยุด! พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 9 -เชื่อมโยงสถานบันเทิง
TNN ช่อง16
11 เมษายน 2564 ( 17:31 )
21
พิษณุโลกพุ่งไม่หยุด! พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 9 -เชื่อมโยงสถานบันเทิงวันที่ 11 เมษายน 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่าทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงของผู้ติดเชื้อโควิดทุกวัน  และมีการแจ้งข้อมูล ของการผู้ป่วยโควิด ของจังหวัดพิษณุโลก ให้ประชาชนทราบ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา  09.00 น.กับช่วงเวลา  17.00 น. ทำให้ข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ล่าสุด ในช่วงเวลา  09.00 น.ของวันนี้เพิ่มขึ้นอีก  9 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับการเที่ยวสถานบันเทิง ทำให้ยอดสะสม 28 ราย


โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก  ได้กำหนดความรุนแรงของการแพร่ระบาดในจังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับที่  4 และอาจจะต้องใช้เวลานาน 1-2 เดือนในการที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติได้  พร้อมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการทางสังคม 

1. สถานที่ 6 ร  คือ -ปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นเวลา 14 วันตั้งแต่วันนี้ ( 11 เมษายน 2564) โดยสถานบริการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับการเยียวยาเงินจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด  ร้านอาหารทั่วไป นั่งทานได้ ห้ามดื่มและจำหน่ายสุรา ปิดบริการ เวลา 21.00 น. โดยทางร้านต้องเข้มข้นมาตรการ D-M-H-T-T  ร้านอาหารประเภท บุพเฟ่ จำหน่ายเฉพาะซื้อกลับไปรับทานที่บ้าน และปิดบริการเวลา 21.00 น.


- โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน รวมสถาบันกวดวิชา งดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ให้ใช้การเรียนการสอนรูปแบบอื่น เช่น ออนไลน์ summer ตั้งแต่ 16 - 30 เมษายน 2564 

- โรงแรม โดยกำหนดให้ผู้เข้าพักแสกนคิวอาร์โคช Save Phitsanulok และต้องแสดงหลักฐานการเข้าระบบทุกราย โรงงาน โดยต้องเข้มข้น มาตรการ D-M-H-T-T 

- เรือนจำทุกแห่ง งดเยี่ยมญาติ เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่บัดนี้ 

- โรงพยาบาล งดเยี่ยมผู้ป่วย ให้ตรวจ swab ทุกคนที่มาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด และเสี่ยงสูง เพื่อเฝ้าสังเกตอาการที่บ้านพัก เพื่อตรวจจับพาหะและกักตัว 14 วัน 

- โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 และบุคคลากร สาธารณสุขป้องกันตนเองตามมาตรฐานขั้นสูง และหากเกิดสถานการณ์รุนแรง เตรียมความพร้อม หอผู้ป่วย ทั้งในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยายาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ เปิดโรงพยาบาลสนามบึงแก่งใหญ่ ( โรงพยาบาลพุทธชินราชแห่งที่ 2) และ Hospitel (โรงแรมสำหรับจัดเป็นสถานพยาบาลฉุกเฉิน) รองรับทั้งผู้ป่วยหนัก เปราะบาง และ ระยะพักฟื้น 


ทั้งนี้ ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ต้องปฏิบัติงานในทุกด้านอย่างเข้มแข็ง เข้มข้น เพื่อป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคในระลอกนี้ให้มีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์ กำกับ ติดตาม วางแผนแก้ปัญหารายวัน ที่จะมีการแพร่กระจายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นานอย่างน้อย 2 เดือน 


2.  กำหนดมาตรการทางสังคม  


1. ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไปแต่หากต่ำกว่า 30 คน ให้เข้มข้นมาตรการ D-M-H-T-T  - งานบวช งานแต่งงาน งานศพ ต้องไม่เกิน 30 คน ห้ามผู้มาจากต่างจังหวัดร่วมงานให้เฉพาะญาติพี่น้องในพื้นที่ร่วมงานเท่านั้น

-การทำพิธีในอุโบสถให้เข้าร่วมได้เฉพาะญาติสายตรงเช่นบิดา มารดา และญาติสนิทอื่นๆ ทั้งนี้ให้รวมพระและผู้เกี่ยวข้องไม่เกิน 10 คน

-กิจกรรมให้ทำแบบกระชับ และห้ามมีการแห่ หรือดื่มสุรา หรือมีวงดนตรี

2. งดกิจกรรมร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือผู้อาวุโส ที่จัดรวมคนหมู่มาก แนะนำให้จัดภายในครอบครัวเป็นกลุ่มเล็กๆ

3. บ่อตกปลา ตกกุ้ง ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ปิดเวลา 21.00 น.

- ปิดร้านเกมส์ ฟิตเนส ร้านนวด สปา สนุกเกอร์ สถานท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่โครงการชลทานซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บึงรับน้ำ หรือแหล่งกักเก็บน้ำที่จัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน 

- ห้างสรรพสินค้าให้เปิดบริการได้ไม่เกิน เวลา 21.00 น.

- ห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น.

4.ตั้งด่านสกัดโควิด 4 มุมเมือง ด่านวังเป็ด คลองเมม บ้านแยง-ทับยายเชียง ศรีโสภณ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ในวันพรุ่งนี้ ( 12 เม.ย.) ทางโรงพยาบาลพุทธชินราช จะได้ทำการย้ายผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวอยู่ในโรงพบยาบาลพุทธชินราช  ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราช แห่งที่  2 ณ บึงแก่งใหญ่ อีกครั้ง เพื่อสะดวกในการรักษา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง