รีเซต

จีนเผยโฉม 'ชามศิลาดล' พันปี จารึก 'บทกลอนชาวบ้าน' เล่าเรื่องลงเรือเก็บบัว

จีนเผยโฉม 'ชามศิลาดล' พันปี จารึก 'บทกลอนชาวบ้าน' เล่าเรื่องลงเรือเก็บบัว
Xinhua
13 พฤศจิกายน 2565 ( 18:54 )
23
จีนเผยโฉม 'ชามศิลาดล' พันปี จารึก 'บทกลอนชาวบ้าน' เล่าเรื่องลงเรือเก็บบัว

ฉางซา, 13 พ.ย. (ซินหัว) -- ชามเคลือบศิลาดลที่เก่าแก่ถึงสมัยราชวงศ์ถัง (ปี 618-907) ถูกนำมาจัดแสดงสู่สายตาสาธารณชนเป็นครั้งแรกที่พิพิธภัณฑ์ฉางซา ในนครฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน

 

บนชามดังกล่าวมีบทกวีว่าด้วยการเก็บดอกบัวจารึกอยู่ ทว่าไม่ตรงกับผลงานที่ปรากฏใน "กวีนิพนธ์ราชวงศ์ถัง" (Complete Tang Poems) ซึ่งเป็นบทรวบรวมกวีนิพนธ์ราชวงศ์ถังจำนวนมหาศาล โดยเนื้อความเล่าว่าตนมีบ้านอยู่ริมบึง ทุกเช้าต้องมาฝึกเก็บดอกบัว พร้อมกล่าวถึงเรือที่ใช้ด้วยจางไห่จวิน รองภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ฯ เผยว่าชามโบราณนี้ถูกขุดพบที่แหล่งเตาเผาเครื่องเคลือบในเขตวั่งเฉิงของฉางซา โดยปัจจุบันมีการค้นพบบทกวี จำนวน 110 บท จารึกไว้บนเครื่องเคลือบที่ขุดพบในเตาเผาดังกล่าว ซึ่งในจำนวนนี้มี 100 บทที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ใน "กวีนิพนธ์ราชวงศ์ถัง"จางเผยว่าบทกวีเหล่านี้บันทึกวิถีชีวิตของชาวบ้านฉางซาในสมัยราชวงศ์ถังอย่างสมจริง ส่วนใหญ่เขียนโดยคนงานเตาเผาและคนโบราณทั่วไป โดยร้อยเรียงเนื้อหาทั่วไป เช่น เทศกาล วัฒนธรรมการดื่มสุรา ประวัติศาสตร์ การพบพรากจากลา ความคะนึงถึงบ้านเกิด และความรักจางซิงกั๋ว นักวิจัยจากสถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีหูหนาน ระบุว่าบทกวีรูปแบบนี้ถือเป็นบันทึกล้ำค่าสำหรับการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมในสมัยราชวงศ์ถังอนึ่ง การจัดแสดงชามศิลาดลข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการพิเศษที่มีชื่อว่า "ความสำเร็จทางโบราณคดีโดดเด่นของฉางซาตลอด 70 ปี" (Selected Archaeological Achievements of Changsha in the Past 70 Years)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง