CPF ผนึก วปอ.รุ่น 58 มอบข้าวสาร และไข่ไก่ แจกจ่ายชาวบ้านระนองสู้โควิด-19

CPF ผนึก วปอ.รุ่น 58 มอบข้าวสาร และไข่ไก่ แจกจ่ายชาวบ้านระนองสู้โควิด-19
77ข่าวเด็ด
5 พฤษภาคม 2563 ( 07:20 )
55
CPF ผนึก วปอ.รุ่น 58 มอบข้าวสาร และไข่ไก่ แจกจ่ายชาวบ้านระนองสู้โควิด-19

 

ระนอง - (5 พ.ค 63) ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายสมจิตร์ เขียนด้วง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง ร่วมกันรับมอบข้าวสารบรรจุถุงจำนวน 2500 กิโลกรัม (จำนวน 500 ถุง ๆ 5 กิโลกรัม ) และไข่ไก่ จำนวน 5,000 ฟอง จากคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 พร้อมด้วยบริษัท CPF ซึ่งได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ด้วยการส่งมอบอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ให้กับจังหวัดระนอง เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดระนอง

 

 

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรรมช่วยเหลือสังคมดังกล่าว ได้รับการประสานงานอย่างดียิ่ง ระหว่างพลโท สุรเดช ประเคนรี ฝ่ายเลขานุการ วปอ.รุ่นที่ 58 โดยมีนายกษิต หลำแซ่อิ่ม พนักงานมวลชนสัมพันธ์ และนายสมชาย ช่วยมิ่ง ผู้จัดการแผนกฟาร์มไข่ไก่ บริษัท CPF ร่วมในการส่งมอบ สิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้กล่าวขอบคุณ ที่ทางคณะ วปอ.รุ่น 58 รวมถึงภาคส่วนบริษัท ภาคเอกชนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับภาคราชการ ซึ่งจะได้เร่งดำเนินการบริหารจัดการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้มีการนำมาบริจาคส่งมอบให้กับประชาชนต่อไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง