TrueID

ทิเบตจ่าย 'ไฟฟ้าพลังงานสะอาด' เกือบ 9 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

ทิเบตจ่าย 'ไฟฟ้าพลังงานสะอาด' เกือบ 9 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
Xinhua Thai
30 พฤศจิกายน 2564 ( 12:12 )
3
ทิเบตจ่าย 'ไฟฟ้าพลังงานสะอาด' เกือบ 9 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

 

ลาซา, 29 พ.ย. (ซินหัว) -- การไฟฟ้าแห่งประเทศจีน สาขาเขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เปิดเผยว่าทิเบตจ่ายกระแสไฟฟ้าออกนอกภูมิภาคปริมาณ 8.98 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ระหว่างปี 2015 จนถึงฤดูร้อนปีนี้ โดยไฟฟ้าที่จ่ายออกล้วนมาจากพลังงานสะอาด

 

ทิเบตจ่ายไฟฟ้าไปยังมณฑลชิงไห่ที่อยู่ใกล้เคียงครั้งแรกในปี 2015 ด้วยปริมาณ 1.81 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งถือเป็นหมุดหมายว่าพลังงานสะอาดของทิเบตเริ่มมีส่วนสร้างสมดุลของแหล่งพลังงานในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงโครงสร้างพลังงานของประเทศ

 

ต่อมาทิเบตลงนามสัญญาจ่ายไฟฟ้าสู่มณฑลกานซู่และมณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าแก่ทั้งสองมณฑลในปี 2018 และสองปีถัดมาทิเบตลงนามกรอบความตกลงการใช้พลังงานสะอาดกับบริษัทจัดหาไฟฟ้าใน 11 มณฑลและเมืองของประเทศ รวมถึงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้

 

ทิเบตดำเนินการก่อสร้างและดำเนินงานสถานีไฟฟ้าหลายแห่งในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020) ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาวในทิเบต รวมถึงส่งเสริมการจ่ายพลังงานออกนอกภูมิภาค

 

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฯ วางแผนลงทุนเงิน 4.66 หมื่นล้านหยวน (ราว 2.4 แสนล้านบาท) ในทิเบตตลอดช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าระหว่างทิเบตและภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง