รีเซต

พูโล เรียกร้อง 4 ข้อ ปธ.สันติสุขชายแดนใต้ ขอเพิ่มมลายูเป็นภาษาราชการ

พูโล เรียกร้อง 4 ข้อ ปธ.สันติสุขชายแดนใต้ ขอเพิ่มมลายูเป็นภาษาราชการ
ข่าวสด
13 กันยายน 2563 ( 15:27 )
217
พูโล เรียกร้อง 4 ข้อ ปธ.สันติสุขชายแดนใต้ ขอเพิ่มมลายูเป็นภาษาราชการ

 

พูโล เรียกร้อง 4 ข้อ ปธ.สันติสุขชายแดนใต้ ขอเพิ่มมลายูเป็นภาษาราชการ

ปัตตานี - วันที่ 13 ก.ย ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีกระแสข่าวลือสะพัดว่า ฝ่ายไทยเริ่มจะไม่พูดคุยกับกลุ่มมารา และเลือกพูดคุยแค่บางกลุ่มที่มีบทบาทกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จริง โดยเฉพาะจากกลุ่ม BRN และเลือกจะพูดคุยกับตัวแทนหรือแกนนำประชาชนในพื้นที่เป็นหลักโดยผ่านสภาสันติสุขที่มีจำนวน 290 ตำบล ควบคู่กับการเจรจาพูดคุยกับตัวแทนกลุ่ม BRN

 

ล่าสุด นายกาตูรี มาสโกตา ประธานแกนนำกลุ่มพูโล PULO ได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีการพูดคุยเจรจาสันติภาพ ของตัวแทนกลุ่มขบวนการปลดปล่อยปัตตานี หรือกลุ่มผู้มีความคิดเห็นต่างกับตัวแทนรัฐบาลไทย ที่นำโดย พลเอกวัลลภ รักเสนาะ โดยมีทางการมาเลเซียเป็นคนกลางทำหน้าที่อำนวยความสะดวก

นายกาตูรี กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากบรรยากาศ สถานการณ์และสภาพความเป็นจริงของกระบวนการแก้ปัญหาในปาตานี ที่เริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีก่อน ยังไม่ปรากฏสัญญาณใด ๆ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

 

ดังนั้นตนคิดว่าสมควรที่ต้องคิดค้นการเปลี่ยนแปลงขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ในการกำหนดขั้นตอนต่อไปที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ครอบคลุมยุติธรรมและยั่งยืนในที่สุด โดยสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญได้แก่

 

1 เลือกประเด็นพื้นฐานเพื่อเริ่มการเจรจา
2 ค้นหากลไกที่ชัดเจน ที่องค์กรเคลื่อนไหวทั้งแนวร่วมทุกฝ่าย และองค์กรภาคประชาสังคม รวมทั้งนักการเมืองและนักวิชาการชาวมลายูปาตานี เข้าร่วมในกระบวนการเจรจา
3 ให้เปลี่ยนชื่อกระบวนการเจรจาเสียใหม่ ที่สามารถช่วยทำให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการเจรจาอย่างครอบคลุม
4 กำหนดโครงสร้างใหม่ของกระบวนการเจรจาเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างจะได้มีส่วน (ในกระบวนการเจรจา) ให้มีความหมายและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้าน นายแวดือราแม มะมิงจิ ปธ.คณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอข้อเรียกร้องต่อ พลเอกวัลลภ รักเสนาะ 4 ด้านดังนี้

1 ขอรัฐบาลไฟเขียววันศุกร์เป็นวันหยุดราชการ ให้สอดคล้องกับเพื่อนบ้าน
2 แนะทำป้ายหมู่บ้าน ส่วนราชการ 3 ภาษา คือ ไทย มลายู ภาษาอังกฤษ
3 ขอให้เพิ่ม ภาษามลายู เป็นภาษาราชการ
4 เสนอตั้งคณะกรรมการร่วมรองรับพื้นที่พิเศษ พ.ร.บ.กระจายอำนาจ พ.ร.บ.การปกครองรูปแบบพิเศษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง