รีเซต

ผลกระทบโควิด! การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราว1เม.ย.-31พ.ค.

ผลกระทบโควิด! การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราว1เม.ย.-31พ.ค.
TNN ช่อง16
30 มีนาคม 2563 ( 10:14 )
320
ผลกระทบโควิด! การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราว1เม.ย.-31พ.ค.

วันนี้ (30มี.ค.63) การบินไทย (THAI) แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อลดผลกระทุบจากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับลดเที่ยวบินประจำ โดยยกเลิกเที่ยวบิน และลดปริมาณการผลิต ให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดสารที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่าในสถานการณ์ขณะนี้ การยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63 นั้น จะส่งผลกระทบในทางลบโดยรวมน้อยกว่าการทำการบินต่อไป ในการนี้บริษัทพิจารณาจอดเครื่องบินจำนวน 69 ลำ จากจำนวน 82 ลำ (ไม่รวมเครื่องบิน ซึ่งใช้ดำเนินงานโดยบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
         
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้บริการขนส่งสินค้าในบางเส้นทาง รวมทั้งอาจจัดเที่ยวบินพิเศษหากกรณีมีผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมาก และได้รับการติดต่อประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐที่กี่ยวข้อง  สำหรับเส้นทางบินในประเทศบริษัทจะให้บริการผ่านบริษัท ไทยสมายแอร์เวย์ จำกัด
         
นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินธุรกรรมอื่นๆ อาทิ การบริการครัวการบิน การบริการคลังสินค้า การบริการภาคพื้นสำหรับสายการบินลูกค้า การให้บริการระบบจำหนำยบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง การให้บริการสมาชิก Royal Orchid Plus (ROP) โดยบริษัทฯ พร้อมกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบตามปกติอีกครั้งในทันทีหลังสถานการณ์คลี่คลาย
         
บริษัทประสบปัญหาจากการที่แต่ละประเทศเพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดรวมทั้งการออกมาตรการคัดกรองและห้ามเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างเข้มวด ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการบินพลรือนของประเทศต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ
         
อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวอย่างเข้มข้น โดยมืแนวทางในการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลานี้ให้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียน้อยที่สุด บริษัทจะดำเนินการพิจารณาหาแนวทางและกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการคงสภาพคล่องในช่วงที่ยากลำบากที่กระทบอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก โดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง