เปิด จม.ตัวแทนโมเดอร์นาส่งวัคซีนกาชาดไทย ปีนี้ 1 ล้านโดสแรก รุ่น 2 พร้อมปี'65 อีก 5 ล้านโดส

เปิด จม.ตัวแทนโมเดอร์นาส่งวัคซีนกาชาดไทย ปีนี้ 1 ล้านโดสแรก รุ่น 2 พร้อมปี'65 อีก 5 ล้านโดส
มติชน
25 กรกฎาคม 2564 ( 11:56 )
39
เปิด จม.ตัวแทนโมเดอร์นาส่งวัคซีนกาชาดไทย ปีนี้ 1 ล้านโดสแรก รุ่น 2 พร้อมปี'65 อีก 5 ล้านโดส

 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ส่งหนังสือถึงสภากาชาดไทย ลงวันที่ 18 ก.ค.2564 เรื่องการแจ้งยืนยันการจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา ของสภากาชาดไทย ใจความระบุว่า

 

 

“ตามที่ได้รับการติดต่อจากสภากาชาดไทยตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อขอจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่า จำนวน 1 ล้านโดส โดยเริ่มส่งภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 และขอทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับทางบริษัทฯ แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถทำสัญญาโดยตรงกับสภากาชาดไทย สำหรับวัคซีนที่จะมาถึงภายในปีนี้จึงจำเป็นต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจ้งองค์การเภสัชกรรมให้ทราบแต่ต้นว่าวัคซีน 1 ล้านโดส ในปี 2564 เป็นของสภากาชาดไทย

 

 

 

 

สำหรับความต้องการสั่งจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา เพิ่มเติมจากสภากาชาดไทย จำนวน 5 ล้านโดส วัคซีนนี้จะส่งมอบภายในปี 2565 จะเป็นวัคซีนที่ครอบคลุม Variants of Concern (VOC) ทางบริษัทฯ ได้ประสานงานแจ้งการจองปริมาณดังกล่าวไปยังผู้ผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการด้านเอกสารและพิจารณาข้อสัญญาในลำดับต่อไป ทั้งนี้ จะเป็นการสั่งซื้อตรงจากบริษัทฯ โดยไม่ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรม

 

 

ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการเร่งจัดหาวัคซีนเพื่อแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ในครั้งนี้ให้หมดไปในเร็ว เพื่อนำเศรษฐกิจและชีวิตปกติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้การสนับสนุน บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ด้วยดีเสมอมาและขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง