เปิดข้อมูล "กลุ่มไม่ฉีดวัคซีน" ติดเชื้อโควิดสูงกว่า 5.7 เท่า ปอดอักเสบสูงกว่า 6.2 เท่า

เปิดข้อมูล "กลุ่มไม่ฉีดวัคซีน" ติดเชื้อโควิดสูงกว่า 5.7 เท่า ปอดอักเสบสูงกว่า 6.2 เท่า
TNN ช่อง16
23 กรกฎาคม 2564 ( 16:08 )
45
เปิดข้อมูล "กลุ่มไม่ฉีดวัคซีน" ติดเชื้อโควิดสูงกว่า 5.7 เท่า ปอดอักเสบสูงกว่า 6.2 เท่า

วันนี้ (23 ก.ค.64) ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการฉีดวัคซีน โควิด-19 ว่ากรณีคุณครูวัย 39 ปี สถาบันการศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นต่อจากเข็มที่ 1 ที่เป็นซิโนแวค และเสียชีวิต 1 วันหลังการฉีดเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม ที่ผ่านมา โดยผลจากการชันสูตรเบื้องต้นสาเหตุการเสียชีวิตคือมีสมองบวมจากเยื่อในสมองทำให้เลือดไปกดทับแกนสมองและเสียชีวิต ซึ่งจากนี้ จะนำหลักฐานอื่นๆมาพิจารณาว่ามีอะไรเกี่ยวข้องอ ทั้งโรคประจำตัวและสถานะสุขภาพมาร่วมพิจารณา และจะมารายงานโอกาสต่อไป

ขณะที่ ผลการขีดวัคซีนในประเทศ จนถึงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ฉีดสะสมทั้งสิ้น 15,388,939 โดส แบ่งเป็น เข็มที่หนึ่ง 11,805,180 ราย และเข็มที่สอง 3,583,759 ราย เป็นยี่ห้อซิโนแวค 7,933,854 โดส แอสตร้าเซนเนก้า 6,856,472 โดส และซิโนฟาร์ม 598,613 โดส

ในส่วนสรุปข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน วันที่ 18 กรกฏาคม ซึ่ง ณ ตอนนั้นฉีดวัคซีนสะสม 14,298,596 โดส แบ่งเป็น 1.เข้าเกณฑ์ร้ายแรง 1,343 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ต่ออัตราแสนโดส 2.เสียชีวิต 231 คิดเป็นร้อยละ 1.6 และ 3.ผู้ป่วยในอื่นๆ เช่น มีไข้ 2,565 คิดเป็นร้อยละ 17.9


ขณะที่สรุปสถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.- 18 ก.ค.64 จำนวนฉีดวัคซีนสะสม 14,298,596 โดส จำนวนผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงสะสม 1,592 ราย พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วเสร็จ 482 ราย อยู่รหว่างติดตามข้อมูล 1,110 รายในจำนวน 482 ราย มีอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับวัคซีน เช่น อาการแพ้ 71 ราย มีปฎิกิริยาร่างกายแต่ตรวจไม่พบความผิดปกติ 240 ราย และเหตุการณ์ร่วมไม่เกี่ยวกับวัคซีน คือ เจ็บป่วยรักษาหาย 36 ราย เสียชีวิต 122 ราย และไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน 13 ราย

อาการที่พบหลังได้รับวัคซีน จำแนกตามยี่ห้อวัคซีน

1.ซิโนแวค 1,633 ราย มีอาการเวียนศรีษะ 21.92 ปวดศีรษะ 15.25 และคลื่นไส้ 14.88

2.แอสตราเซเนกา 1,802 ราย พบมีอาการมีไข้ 24.75 เวียนศีรษะ 21.92 และปวดศีรษะ 15.25

3.ซิโนฟาร์ม 34 ราย พบมีอาการเวียนศีรษะ 31.35 คลื่นไส้ 29.41 และอาเจียน 26.47

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า อธิบายการวัดประสิทธิพลวัคซีนจากกรณีโรงพยาบาลจังหวัดเชียงราย โดยเก็บข้อมูลในบุคลากรการแพทย์ ซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่งรับเข้าทำงานใหม่ พบว่า "กลุ่มที่ฉีดวัคซีน" ครบนานกว่า 14 วัน ขึ้นไป 336 ราย พบการติดเชื้อ 24 ราย คิดเป็น 7.1% "กลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีน" 27 ราย พบการติดเชื้อ 11 ราย คิดเป็น 40.7% โดยกลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีนติดเชื้อสูงกว่ากลุ่มที่ฉีด 5.7 เท่า สรุปคือวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม มีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อได้ 82.5%

ขณะที่ การป้องกันอาการ "ปอดอักเสบ" พบว่า "กลุ่มที่ฉีดวัคซีน" ครบนานกว่า 14 วันขึ้นไป 336 ราย พบปอดอักเสบ 4 ราย คิดเป็น 1.2% ขณะที่ กลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีน 27 ราย พบปอดอักเสบ 2 ราย คิดเป็น 7.4% "กลุ่มไม่ฉีดวัคซีน" ปอดอักเสบสูงกว่ากลุ่มที่ฉีด 6.2 เท่า สรุปว่า วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม มีประสิทธิผลป้องกันปอดอักเสบ 83.9%

อย่างไรก็ตาม ทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 3.76 พันล้านโดส ขอย้ำว่าวัคซีนโควิค-19 มีการฉีดอย่างกว้างขวางมากมายหลายประเทศ ซึ่งลดอัตราการเสียชีวิต และบรรเทาอาการเจ็บปวดรุนแรงขอให้ประชาชนมั่นใจและไปรับการฉีดตามเป้าหมายที่เรากำหนดและรณรงค์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง