รีเซต

'ทุเรียนไทย' กุญแจนำทางยักษ์ใหญ่วงการ 'ผลไม้' ในจีนสู่ความมั่งคั่ง

'ทุเรียนไทย' กุญแจนำทางยักษ์ใหญ่วงการ 'ผลไม้' ในจีนสู่ความมั่งคั่ง
Xinhua
29 กันยายน 2565 ( 19:27 )
26
'ทุเรียนไทย' กุญแจนำทางยักษ์ใหญ่วงการ 'ผลไม้' ในจีนสู่ความมั่งคั่ง

ฉงชิ่ง, 29 ก.ย. (ซินหัว) -- เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายผลไม้ชั้นนำอย่าง "ฉงชิ่ง หงจิ่ว ฟรุต" (Chongqing Hongjiu Fruit) ซึ่งครองส่วนแบ่งราวร้อยละ 1 ในตลาดผลไม้ของจีน และจัดจำหน่ายผลไม้สู่เมืองต่างๆ มากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

 

ผลไม้ดาวเด่นของฉงชิ่ง หงจิ่ว ฟรุต คือ "ทุเรียน" ที่ทำกำไรได้ค่อนข้างสูง และถือเป็นกุญแจนำพาบริษัทแห่งนี้ก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา ทำให้ฉงชิ่ง หงจิ่ว ฟรุต กลายเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมผลไม้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของฉงชิ่ง หงจิ่ว ฟรุต ยังถือเป็นฟันเฟืองแห่งความมั่งคั่งของการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและไทย โดยไทยจัดเป็นผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพสูง มีภาคตะวันออกและภาคใต้เป็นแหล่งเพาะปลูก ผลผลิตพร้อมจำหน่ายเกือบตลอดปีเติ้งหงจิ่ว ประธานฉงชิ่ง หงจิ่ว ฟรุต ผู้ค้าผลไม้มานานกว่า 36 ปี เผยว่าเขาเริ่มทำธุรกิจในตลาดผลไม้ไทยตั้งแต่ปี 2011 จนปัจจุบันมีโรงงานหลายแห่งและจ้างคนงานหลายร้อย และเมื่อปี 2021 บริษัทของเขานำเข้าทุเรียนไทยคิดเป็นร้อยละ 10.06 ของทุเรียนนำเข้าจากไทยทั้งหมดในจีนนอกจากนั้นเติ้งระบุว่าเมื่อปี 2021 ฉงชิ่ง หงจิ่ว ฟรุต จำหน่ายทุเรียนกว่า 90,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 33.9 ของยอดจำหน่ายผลไม้ทั้งหมดในปีเดียวกัน และทุเรียนนำเข้าทุก 1 ใน 10 ลูก เป็นของฉงชิ่ง หงจิ่ว ฟรุต โดยเขาตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวให้มากกว่าเดิมช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการทุเรียนของตลาดจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาทุเรียนไทยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นด้วย ดังเช่นราคาสูงสุดเคยอยู่ที่กิโลกรัมละ 500 บาท ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้นับว่ามีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของชาวสวนผลไม้ท้องถิ่นของไทยไม่น้อย"ปัจจุบันมีสวนมันสำปะหลังเปลี่ยนไปเพาะปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ" เติ้งกล่าว พร้อมเสริมว่ามีการดำเนินความร่วมมือระยะยาวกับชาวสวนท้องถิ่น โดยชาวสวนบางส่วนยินดีจะจำหน่ายผลผลิตแก่ฉงชิ่ง หงจิ่ว ฟรุต มากกว่าโรงงานเล็กๆ ที่ดูธุรกิจไม่มั่นคงการค้าขายผลไม้ของฉงชิ่ง หงจิ่ว ฟรุต ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบปัญหาบางประการในการนำเข้าและส่งออก โดยเฉพาะเรื่อง "เวลา" ที่ถือเป็นเงินเป็นทอง เพราะความสดใหม่ย่อมหดหายตามเข็มนาฬิกาที่หมุนวน ดังนั้นระยะเวลาของ "พิธีการศุลกากร" จึงมีนัยสำคัญไม่น้อย[caption id="attachment_311236" align="aligncenter" width="1920"] (แฟ้มภาพซินหัว : โกดังทุเรียนของบริษัท ฉงชิ่ง หงจิ่ว ฟรุต จำกัด ในไทย)[/caption]ราชาแห่งผลไม้อย่าง "ทุเรียน" ถือเป็นผลไม้ตัวอย่างที่มีขั้นตอนการจัดการสลับซับซ้อน ตั้งแต่จัดเก็บ ทำความสะอาด จนถึงขนส่งขั้นสุดท้าย โดยการจัดการส่งออกทุเรียนต้องการผ่านกระบวนการต่างๆ กว่า 60 รายการ และยังต้องเสร็จสิ้นภายใน 15 วันอนึ่ง หลังจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. ปีนี้ สำนักงานศุลกากรทั่วไปของจีนและกรมศุลกากรไทยได้ลงนามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรับรองมาตรฐานเออีโอ (AEO) ร่วมกันเมื่อวันที่ 25 มี.ค. ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จีนลงนามเอกสารลักษณะดังกล่าวร่วมกับศุลกากรของประเทศสมาชิกความตกลงฯแผนปฏิบัติการดังกล่าวภายใต้ความตกลงฯ มุ่งเอื้ออำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรแก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งนำพาประโยชน์สู่การค้าขายผลไม้ระหว่างจีนและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยิ่งขึ้นที่ถือเป็นผู้ส่งออกผลไม้สู่ตลาดจีนรายใหญ่ด้าน ฉงชิ่ง หงจิ่ว ฟรุต นำเข้าผลไม้ส่วนใหญ่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน โดยเฉพาะทุเรียนจากไทยและแก้วมังกรจากเวียดนาม โดยเติ้งยินดีที่บรรดาศุลกากรท้องถิ่นจีนเปิด "ช่องทางด่วน" แก่การนำเข้าสินค้าจากประเทศสมาชิกความตกลงฯ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาของพิธีการศุลกากรจาก 6-9 วัน เหลือ 2-3 วัน"ผมหวังว่าอนาคตจะมีการขยับขยายมาตรการสนับสนุนเช่นนี้ไปทั่วประเทศจีน และจะดีที่สุดหากมีการจัดตั้ง 'ช่องทางทุเรียนด่วน' ระหว่างจีนและไทย เพื่อการขนส่งทุเรียนไทยสู่จีนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น" เติ้งกล่าวทั้งนี้ รายได้ทางธุรกิจของฉงชิ่ง หงจิ่ว ฟรุต ยักษ์ใหญ่แห่งวงการค้าขายผลไม้ในจีน เพิ่มขึ้นจาก 2 พันล้านหยวน (ราว 1.05 หมื่นล้านบาท) ในปี 2019 เป็น 1.02 หมื่นล้านหยวน (ราว 5.33 หมื่นล้านบาท) ในปี 2021 โดยมีอัตรการเติบโตรายปีแบบทบต้นอยู่ที่ร้อยละ 112.7ด้านหน่วยงานพาณิชย์ของฉงชิ่งระบุว่าผลไม้นำเข้า โดยเฉพาะทุเรียน ถือเป็นส่วนสำคัญของการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างฉงชิ่งกับประเทศสมาชิกความตกลงฯ ซึ่งเหล่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจะยังคงได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อการนำเข้าผลไม้คุณภาพดีและปลุกปั้นฉงชิ่งเป็นศูนย์กลางการบริโภคระหว่างประเทศ[gallery type="thumbnails" columns="1" size="full" ids="311234,311233,311232,311230,311217,311219,311223,311227,311214,311213,311228,311215,311216,311229"]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง