TrueID

รัฐบาลแจงย้ำ งบสู้โรคโควิด แสนกว่าล้าน จ่ายแล้ว 8.7 หมื่นล้าน มีสำรองอีก!

รัฐบาลแจงย้ำ งบสู้โรคโควิด แสนกว่าล้าน จ่ายแล้ว 8.7 หมื่นล้าน มีสำรองอีก!
ข่าวสด
5 มิถุนายน 2564 ( 12:12 )
27
รัฐบาลแจงย้ำ งบสู้โรคโควิด แสนกว่าล้าน จ่ายแล้ว 8.7 หมื่นล้าน มีสำรองอีก!

 

รองโฆษกรัฐบาล แจงย้ำ งบสู้โรค "โควิด 19" แสนกว่าล้านบาท จ่ายแล้ว 8.7 หมื่นล้านบาท สำรองอีก 3 หมื่นล้านบาท ใน พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท

 

 

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการติดตามการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขให้แก่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัส โควิด 19 จึงขอชี้แจงเพื่อให้ประชาชนได้สบายใจว่า

 

 

รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างสูงสุดและได้จัดสรรวงเงินที่จะใช้ในการบริหารจัดการสถานการณ์ โควิด 19 เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข เบื้องต้นจำนวนทั้งสิ้น 1.17 แสนล้านบาท และในส่วนของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 65 ยังจัดงบประมาณด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ประกอบด้วยงบของกระทรวงสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน กองทุนภูมิปัญหาการแพทย์แผนไทย วงเงินรวมอีก 2.95 แสนล้านบาท

 

 

น.ส.รัชดา กล่าวว่า โดยในช่วงปีงบประมาณ 2563 – 2564 รัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณจากทั้งงบกลาง กรณีฉุกเฉิน และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับกระทบจากการระบาดของ โควิด 19 ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 87,862 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์

 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม และ อสม. 22,146 ล้านบาท ,การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,824 ล้านบาท ,ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 29,304 ล้านบาท,ค่าใช้จ่ายด้านวัคซีน ทั้งการวิจัยพัฒนาในประเทศ รวมไปถึงค่ารักษากรณีอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนด้วย 21,134 ล้านบาท, การเฝ้าระวัง ป้องกันและค้นหาเชิงรุก 6,483 ล้านบาท ,การจัดตั้งสถานกักตัวของรัฐ (State Quarantine - SQ) และ สถานที่กักกันโดยองค์กรต่าง ๆ (Organizational Quarantine - OQ) 6,452 ล้านบาท

 

 

การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 519 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเงินกู้ตามพระราชกำหนด ฉบับเพิ่มเติม ที่มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา อีกจำนวน 30,000 ล้านบาท (จากกรอบวงเงินกู้ 5 แสนล้านบาท) เพื่อเตรียมพร้อมรับความไม่แน่นอนของการระบาดของโรค โควิด 19 ซึ่งการใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาโควิด19 จาก พ.ร.ก.เงินกู้ จะทำได้เร็วกว่าและทันสถานการณ์มากกว่าการรอใช้จาก พ.ร.บ. งบประมาณปี 2565 ที่กว่าจะเริ่มใช้ในเดือนต.ค. 2564

 

 

"ขอให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและมีงบประมาณเพืยงพอในการจัดการสถานการณ์ โควิด 19 ทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ วัคซีนเพื่อบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด 19 และการดูแลบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

 

ซึ่งนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่า รัฐบาลจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงการบริหารประเทศทั้ง 2 ช่วงเวลา ทั้งช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด19 และหลังสถานการณ์ เพี่อขับเคลื่อนประเทศต่อเนื่องในทุกมิติทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ" นางสาวรัชดา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง