รีเซต

หมู่บ้านในไหหลำชูแหล่งท่องเที่ยว 'หินภูเขาไฟ' เพิ่มรายได้

หมู่บ้านในไหหลำชูแหล่งท่องเที่ยว 'หินภูเขาไฟ' เพิ่มรายได้
Xinhua
4 ธันวาคม 2565 ( 14:54 )
48
หมู่บ้านในไหหลำชูแหล่งท่องเที่ยว 'หินภูเขาไฟ' เพิ่มรายได้

ไห่โข่ว, 4 ธ.ค. (ซินหัว) -- มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน มุ่งมั่นคุ้มครองหมู่บ้านซานชิง ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ระดับชาติในปี 2014 และมีแหล่งท่องเที่ยวอันเกิดจากหินลาวามากมายหวังเจี๋ย เจ้าหน้าที่หมู่บ้านซานชิง เผยว่ามีการคุ้มครองหมู่บ้านและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างดีเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่บ้านเริ่มต้นในปี 2012 ซึ่งก่อนหน้านั้นรายได้เฉลี่ยรายปีต่อหัวอยู่ที่ราว 4,000 หยวน (ราว 19,770 บาท)สำหรับการฟื้นฟูชนบท โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับหมู่บ้านเก่าแก่อย่างหมู่บ้านซานชิงคือการอนุรักษ์ โดยมีความจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้ดี และแสวงหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาทั้งนี้ รายได้เฉลี่ยรายปีต่อหัวของหมู่บ้านซานชิงเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 หยวน (ราว 98,851 บาท) ในปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง