รีเซต

ชาวนครพนม แห่เติมและรับสิ่งของจากตู้ปันสุขคึกคัก

ชาวนครพนม แห่เติมและรับสิ่งของจากตู้ปันสุขคึกคัก
77ข่าวเด็ด
13 พฤษภาคม 2563 ( 06:51 )
133
ชาวนครพนม แห่เติมและรับสิ่งของจากตู้ปันสุขคึกคัก

 

นครพนม – วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่จังหวัดนครพนม บรรยากาศการแบ่งปันความสุขผ่านทางตู้ปันสุขยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยตู้ปันสุขของจังหวัดนครพนมนั้นมีผู้ที่ใจบุญนำมาตั้งวางไว้ในหลาย ๆ จุด ไม่ว่าจะเป็น ที่บริเวณหน้าร้านบ้านอาหารไทย ถนนสมุทรบรรหาร เทศบาลเมืองนครพนม บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม บริเวณปากทางเข้าอุโมงค์นาคราชด้านข้างร้านกาแฟหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง บริเวณโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และที่อื่น ๆ อีกหลายแห่งทั่วจังหวัดนครพนม เพื่อให้ทุกคนร่วมแบ่งปันอาหารให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจน ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ได้นำไปรับประทาน

 

 

โดยผู้ใจบุญแต่ละคนจะมีการนำเอาสิ่งของต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ และสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ที่มีจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ไปใส่ไว้ในตู้ปันสุขมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของแต่ละคนที่จะแบ่งปันได้ในแต่ละมื้อ ซึ่งจาการสังเกตจะเห็นได้ว่าตู้ปันสุขไหนที่ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดหรือร้านสะดวกซื้อ จะมีของวางเยอะกว่าที่ที่อยู่ไกลออกไป เพราะหลายคนเมื่อจับจ่ายซื้อหาสินค้าแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งนำมาวางไว้ที่ตู้แห่งนี้

 

ขณะที่ผู้ยากไร้ ผู้ผู้พิการ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะมารอรับของจากตู้ปันสุขในลักษณะหยิบของที่พอดีเพียงคนละชิ้นสองชิ้นเท่านั้น เพื่อเหลือไว้ให้คนอื่น ที่มาทีหลังได้นำไปรับประทานด้วยเช่นกัน จึงทำให้คนที่ผ่านไปมาได้เห็นภาพที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความประทับใจทั้งคนให้และคนรับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง