รีเซต

หึ่ง! ปปช. เขต 9 พบ หน่วยงานรัฐ-อปท. ใช้งบฯ เยียวยาโควิด ไม่โปร่งใส-จัดซื้อแพงเกินจริง

หึ่ง! ปปช. เขต 9 พบ หน่วยงานรัฐ-อปท. ใช้งบฯ เยียวยาโควิด ไม่โปร่งใส-จัดซื้อแพงเกินจริง
มติชน
19 พฤษภาคม 2563 ( 10:02 )
400
หึ่ง! ปปช. เขต 9 พบ หน่วยงานรัฐ-อปท. ใช้งบฯ เยียวยาโควิด ไม่โปร่งใส-จัดซื้อแพงเกินจริง

หึ่ง! ปปช. เขต 9 พบ หน่วยงานรัฐ-อปท. ใช้งบฯ เยียวยาโควิด ไม่โปร่งใส-จัดซื้อแพงเกินจริง

 

วันที่ 19 พ.ค. รายงานข่าวจากสำนักป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเขต 9 จ.สงขลาว่า ปปช.เขต 9 ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณหรือ การดำเนินการ สำหรับช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง การเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอาศัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คือการโกงชีวิตคนทั้งชาติ ซึ่งมีองค์กรของรัฐและ อปท.หลายแห่งประพฤติอยู่

 

“ขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง หากพบความผิดปกติในการใช้งบประมาณหรือการดำเนินการอื่นใดของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจส่อไปในทางทุจริต โปรดแจ้งให้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง”

 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า มหาดไทยได้ฝากให้ อปท.ระมัดระวังในการใช้จ่ยงบประมาณและ ดูแลในเรื่องอาชีพให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอาชีพทำการเกษตรแบบอินทรีย์ และการผลิตอาหารในชุมชน เพื่อประหยัดรายจ่าย สร้างรายได้แก่ครอบครัว ในขณะสถานการณ์ระบาดของโรคโควิดยังไม่คลี่คลาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง