วันนี้! "บัตรคนจน" ถึงคิวรับค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี สูงสุด 330 บาท

วันนี้! "บัตรคนจน" ถึงคิวรับค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี สูงสุด 330 บาท
TNN ช่อง16
18 พฤษภาคม 2564 ( 07:42 )
87
วันนี้! "บัตรคนจน" ถึงคิวรับค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี สูงสุด 330 บาท

วันนี้( 18 พ.ค.64)  ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่เข้าเงื่อนไขลงทะเบียน ค่าน้ำฟรี และ ค่าไฟฟรี จะได้รับความช่วยเหลือในวันนี้ โดยวงเงินช่วยเหลือทั้ง 2 รายการสามารถกดเป็นเงินสดได้สูงสุด 330 บาทต่อเดือน


ส่วนลดค่าน้ำประปา

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันนี้

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรี ทำได้ที่นี่

-พื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าน้ำได้ที่ การประปานครหลวง (กปน.)

-พื้นที่ต่างจังหวัด ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าน้ำได้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)


ส่วนลดค่าไฟฟ้า

ผู้ที่ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาทในวันนี้

สำหรับผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี ทำได้ที่นี่

-พื้นที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าได้ที่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

-พื้นที่ต่างจังหวัด ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง