รีเซต

"โปรเอ็น คอร์ป"จ่อเข้าMai เล็งขายไอพีโอ86ล้านหุ้น

"โปรเอ็น คอร์ป"จ่อเข้าMai  เล็งขายไอพีโอ86ล้านหุ้น
TNN ช่อง16
29 กันยายน 2563 ( 11:03 )
140
"โปรเอ็น คอร์ป"จ่อเข้าMai  เล็งขายไอพีโอ86ล้านหุ้น

นายเล็ก สิขรวิทย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจ ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับโทรคมนาคมพื้นฐาน เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filling) แบบคำขออนุญาตเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้ว โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 86 ล้านหุ้น 

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป กล่าวว่า เป้าหมายการระดมทุนในครั้่งนี้่ เพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ ประกอบด้วย การลงทุนในด้านบริการธุรกิจศูนย์ข้อมูล Data Center Infrastructure as  a Service (IaaS) การลงทุนเพิ่มศักยภาพในการให้บริการคลาวน์ (Cloud Service) การก่อสร้างอาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจการให้บริการด้าน ICT และงานรับเหมาก่อสร้าง และคืนหนี้สถาบันการเงิน

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปี (2560 - 2562) ที่ผ่านมา โครงสร้างรายได้ของบริษัท มาจากธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในสัดส่วนร้อยละ 87.1 และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับโทรคมนาคมพื้นฐาน ร้อยละ 12.5 และ รายได้อื่นร้อยละ 0.4 

ในช่วงปี 2560 - 2562 รายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัทเติบโตเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ร้อยละ 23.5 รายการหลักมาจากการเติบโตของรายได้ธุรกิจ ICT ซึ่งเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 17.4 เนื่องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ขยายธุรกิจ e-commerce อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูลและจำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปี 2561

ส่วนผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 รายได้จากการขายและบริการ 176.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 22.9 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2562 มีกำไรสุทธิ 16.6 ล้านบาท และในปี 2561 มีกำไรสุทธิ 23.6 ล้านบาท

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง