หนิงเซี่ยทดลองปลูก 'ข้าวทนดินเค็ม' ให้ผลผลิตมาก-ทนเค็มด่างสูง

หนิงเซี่ยทดลองปลูก 'ข้าวทนดินเค็ม' ให้ผลผลิตมาก-ทนเค็มด่างสูง
Xinhua Thai
15 สิงหาคม 2564 ( 12:14 )
8
หนิงเซี่ยทดลองปลูก 'ข้าวทนดินเค็ม' ให้ผลผลิตมาก-ทนเค็มด่างสูง

 

สือจุ่ยซาน, 14 ส.ค. (ซินหัว) -- สำนักข่าวซินหัวชวนชมข้าวทนดินเค็ม-ด่างหรือข้าวน้ำเค็มหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งกำลังเจริญงอกงามที่แปลงทดลองขนาดใหญ่ในอำเภอผิงลั่ว เมืองสือจุ่ยซาน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

เฟิงเว่ยตง นักวิจัยจากสถาบันการเกษตรและป่าไม้หนิงเซี่ย เผยว่ามีการทดสอบปลูกข้าวบนที่ดินเค็ม-ด่างของสถานีทดลองผิงลั่ว ซึ่งมีความเค็มค่อนข้างสูง โดยระดับความเค็มสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 0.9-1.1 และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 0.7

คณะนักวิจัยต้องดำเนินการคัดกรองเพื่อค้นหาว่าสายพันธุ์ข้าวสามารถทนทานดินเค็ม-ด่างได้มากที่ระดับใด และพวกเขากำลังพยายามขยายขนาดการทดลองเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวทนดิน-เค็มด่างในหนิงเซี่ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ทั้งนี้ ทีมงานโครงการทำการวิจัยเชิงทดลองจำนวนมากตลอด 2 ปีที่ผ่านมาจนได้ข้าวที่มอบผลผลิตมากและทนทานดินเค็ม-ด่างสูง ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มพูนทรัพยากรเมล็ดข้าว และส่งเสริมการผลิตข้าวในดินเค็ม-ด่างในหนิงเซี่ย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง