ปักกิ่งจัดโชว์ 'งิ้วคุนฉวี่' ฉลองสถานะมรดกโลกครบ 20 ปี

ปักกิ่งจัดโชว์ 'งิ้วคุนฉวี่' ฉลองสถานะมรดกโลกครบ 20 ปี
Xinhua Thai
28 พฤษภาคม 2564 ( 00:00 )
8
ปักกิ่งจัดโชว์ 'งิ้วคุนฉวี่' ฉลองสถานะมรดกโลกครบ 20 ปี

 

 

ปักกิ่ง, 28 พ.ค. (ซินหัว) -- เหล่านักแสดงอุปรากรจีนคุนฉวี่ (Kunqu) เตรียมทำการแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระราชวัง กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน

 

 

พิพิธภัณฑ์พระราชวังจัดการแสดงอุปรากรจีนคุนฉวี่ เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี อุปรากรจีนคุนฉวี่ขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ" โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO)

 

 

ทั้งนี้ อุปกรากรจีนคุนฉวี่ถือเป็นหนึ่งในอุปกรากรจีนที่มีความเก่าแก่ที่สุด ผสมผสานการแสดงของตอนเหนือและตอนใต้เข้าด้วยกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง