รีเซต

นายกฯ หารือ จอห์น ลี คา-ชิว พร้อมทำงานร่วมกัน ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า-ลงทุน

นายกฯ หารือ จอห์น ลี คา-ชิว พร้อมทำงานร่วมกัน ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า-ลงทุน
TNN ช่อง16
29 พฤษภาคม 2567 ( 15:23 )
23
นายกฯ หารือ จอห์น ลี คา-ชิว พร้อมทำงานร่วมกัน ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า-ลงทุน

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2567) เวลา 11.45 น. (เวลาท้องถิ่นฮ่องกง) ณ ห้อง Drawing สำนักงานผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบหารือกับนายจอห์น ลี คา-ชิว (The Honorable John Lee Ka-chiu) ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยสรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

 

นายกรัฐมนตรีและผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ต่างยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้พบหารือทวิภาคีกัน เมื่อครั้งนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2566 โดยไทยและฮ่องกงมีความร่วมมือใกล้ชิดทางเศรษฐกิจ ซึ่งมูลค้าทางการค้าระหว่างกันมีตัวเลขที่สูงขึ้น พร้อมพูดคุยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนให้เพิ่มขึ้น โดยฝ่ายฮ่องกงชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน และนายกรัฐมนตรีชื่นชมศักยภาพของฮ่องกงที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งดึงดูดการลงทุน รวมถึงมีความพร้อมในการจัดการประชุมด้วย

 

สำหรับการท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายพร้อมแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว โดยไทยขอบคุณที่ฝ่ายฮ่องกงยินดีให้ไทยมาจัดงานสงกรานต์ที่ฮ่องกง ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปมาหาสู่กันเพิ่มขึ้น

 

ทั้งสองฝ่ายพร้อมทำงานร่วมกันต่อไป เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง