รีเซต

จีนบูรณะชุดข้อมูล 'น้ำแข็งทะเลสาบ' บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต

จีนบูรณะชุดข้อมูล 'น้ำแข็งทะเลสาบ' บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต
Xinhua
8 ธันวาคม 2565 ( 19:37 )
21
จีนบูรณะชุดข้อมูล 'น้ำแข็งทะเลสาบ' บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต

ปักกิ่ง, 8 ธ.ค. (ซินหัว) -- สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) เผยว่าคณะนักวิทยาศาสตร์จีนได้บูรณะชุดข้อมูลชีพลักษณ์ของน้ำแข็งทะเลสาบ ในทะเลสาบ 132 แห่งบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ระหว่างปี 1978-2016 และเผยแพร่ผ่านศูนย์ข้อมูลที่ราบสูงทิเบตแห่งชาติของจีน (TPDC) เมื่อไม่นานมานี้

 

ชีพลักษณ์ของน้ำแข็งทะเลสาบ เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของอุณหพลศาสตร์ของทะเลสาบในการตอบสนองต่อภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ดี ชีพลักษณ์ของน้ำแข็งทะเลสาบเหนือที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตไม่ค่อยมีการเฝ้าสังเกตและจดบันทึก สืบเนื่องจากข้อจำกัดของการสังเกตภาคพื้นดินแบบดั้งเดิมทีมวิจัยได้ผสมผสานการสำรวจระยะไกลและเทคนิคสร้างแบบจำลองเชิงตัวเลข เพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ สอดคล้อง และข้อมูลอนุกรมเวลาต่อเนื่องของชุดข้อมูลชีพลักษณ์น้ำแข็งใหม่ ในทะเลสาบ 132 แห่งบนที่ราบสูง โดยพวกเขาพบว่าเกือบ 40 ปีที่ผ่านมา ทะเลสาบบนที่ราบสูงแห่งนี้แข็งตัวช้า ละลายเร็วขึ้น และมีระยะเวลาปกคลุมด้วยน้ำแข็งสั้นลงจางปิง นักวิจัยจากสถาบันวิจัยข้อมูลการบินและอวกาศ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน กล่าวว่าชุดข้อมูลข้างต้นส่งมอบข้อมูลสำคัญสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ และสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาสภาพแวดล้อมทางน้ำในทะเลสาบ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชลธีวิทยา (limnology) อุทกวิทยา และระบบนิเวศแหล่งน้ำ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง