รีเซต

จังหวัด พร้อมดูแลด้านการศึกษาเด็ก หลังเพิกถอนใบอนุญาต บ้านคุ้มครองเด็ก 3 'ครูยุ่น'

จังหวัด พร้อมดูแลด้านการศึกษาเด็ก หลังเพิกถอนใบอนุญาต บ้านคุ้มครองเด็ก 3 'ครูยุ่น'
มติชน
11 พฤศจิกายน 2565 ( 10:53 )
28
จังหวัด พร้อมดูแลด้านการศึกษาเด็ก หลังเพิกถอนใบอนุญาต บ้านคุ้มครองเด็ก 3 'ครูยุ่น'

จากกรณีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน จังหวัดสมุทรสงคราม ออกคำสั่งที่ 7518/2565 เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน “บ้านคุ้มครองเด็ก3” (บ้านริมน้ำ) ของมูลนิธิคุ้มครองเด็ก ลงนายโดย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใจความสรุปว่า

 

“ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้อนุญาตให้มูลนิธิคุ้มครองเด็ก แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินกิจการสถานสงเคราะห์ รับอุปการะเด็กชาย/เด็กหญิง อายุระหว่าง 10-17 ปี จำนวนไม่เกิน 60 คน ในฐานะนิติบุคคล ใช้ชื่อว่า สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน “บ้านคุ้มครองเด็ก 3” (บ้านริมน้ำ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลสวนหลวงอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้ใบอนุญาตเลขที่ เมื่อ 30 มกราคม 2565

 

ปรากฏว่ามูลนิธิคุ้มครองเด็ก ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน “บ้านคุ้มครองเด็ก 3” (บ้านริมน้ำ) รับเด็กอายุเกินกว่า 17 ปี จำนวน 3 ราย และเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 20 ราย เข้ารับการสงเคราะห์โดยมีเด็กอายุต่ำสุด 1 ปี รวมทั้งมีเด็กพิการ 1 ราย ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์ ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ประกอบกับกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ.2549 จึงเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน “บ้านคุ้มครองเด็ก 3” ที่ออกให้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ความคืบหน้าล่าสุดเช้าวันที่ 11 พฤศจิกายน นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าฯ รักษาราชการแทน ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ได้เปิดเผยว่า เด็กและเยาวชนที่มูลนิธิฯดูแลทั้งหมด 54 คน ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 30 ตุลาคม รับตัวไปบ้านพักเด็ก 8 ราย, วันที่ 2 พฤศจิกายน รับตัวไปบ้านพักเด็ก 18 ราย และรับมาจากกรุงเทพมหานครอีก 3 ราย รวม 21 ราย ขณะที่ผู้ปกครองรับกลับ 15 ราย และวันที่ 10 พฤศจิกายน แจ้งเพิกถอนสถานสงเคราะห์ รับตัวมา พม. ทั้งหมด 10 ราย ไปบ้านภูมิเวท 4 ราย ไป บ้านพักเด็กเพชรบุรี 6 ราย ทำให้ยอดล่าสุดเด็กทั้ง 54 ราย อยู่ในความดูแลของ พม.39 ราย และผู้ปกครองรับกลับบ้าน 15 ราย

 

ในส่วนของการศึกษาของเด็กที่หลายคนเป็นห่วง เนื่องจากล่าสุดเด็กมูลนิธิฯไม่ได้ไปเรียนในโรงเรียนถาวรวิทยาแล้ว ขณะที่เด็กบางคนใกล้จะจบในปีการศึกษานี้แล้ว ซึ่งเรื่องนี้ นายศิริศักดิ์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่รายงานว่าได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้นได้จัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนถาวรวิทยาในรูปแบบใบงานส่งการบ้าน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับใบงาน มาให้นักเรียนทำและกลับไปส่งที่โรงเรียน ส่วนระยะยาวจะหาแนวทางการศึกษาให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง