รีเซต

วันนี้วันอะไร วันออมแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม

วันนี้วันอะไร วันออมแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม
TNN ช่อง16
21 ตุลาคม 2564 ( 15:59 )
113
วันนี้วันอะไร วันออมแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 31 ตุลาคมเป็นวันออมแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกวันที่ 31 ตุลาคมเป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการออม รวมทั้งตระหนักถึงประโยชน์ของการออมเงินให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างต่อเนื่อง


ประวัติความเป็นมาวันออมแห่งชาติ


จุดเริ่มต้นของวันออมเเห่งชาติเริ่มต้นจากในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเจ้าหน้าที่จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้เข้าไปสอนเด็ก ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้มีทักษะการจัดการเงินและปลูกฝังให้เด็ก ๆ เห็นความสำคัญของการออมเงินเพื่อนาคตที่มั่นคง


ที่มาภาพ : AFP


ขณะที่ในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 ตุลาคมเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน


วิธีการออมเงินทำอย่างไร


การเก็บเงินเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็ก ๆ รู้จักการประหยัดอดออม และอยากออมเงินเพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาและเป็นต้นทุนสำหรับบั้นปลายชีวิต ซึ่งการออมเงินเป็นการวางแผนการจัดการทางการเงินที่เป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งของทุกคน


ทั้งนี้ การเรียนรู้เรื่องเงินทองอย่างถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก ถือเป็นไม่ใช่เป็นไปเพื่อการสร้างความมั่งคั่ง ร่ำรวย แต่เป็นไปเพื่อการสร้างความสุขและความสมดุลในชีวิต


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง