รีเซต

กรมขนส่ง เปิดอบรมใบขับขี่ออนไลน์โดยอบรมที่บ้านได้ เช็กก่อน!!!

กรมขนส่ง เปิดอบรมใบขับขี่ออนไลน์โดยอบรมที่บ้านได้ เช็กก่อน!!!
NewsReporter
14 พฤศจิกายน 2565 ( 17:36 )
182
กรมขนส่ง เปิดอบรมใบขับขี่ออนไลน์โดยอบรมที่บ้านได้ เช็กก่อน!!!

ข่าววันนี้ กรมขนส่ง เปิดอบรมใบขับขี่ออนไลน์โดยอบรมที่บ้านได้ เช็กก่อน!!! เว็บไซต์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อความแนะนำเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกรมขนส่งเปิดอบรมใบขับขี่ออนไลน์โดยอบรมที่บ้านได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

 

จากกรณีที่มีผู้โพสต์ในสื่อออนไลน์ว่ากรมขนส่งเปิดอบรมใบขับขี่ออนไลน์โดยอบรมที่บ้านได้ ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ากรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com สำหรับขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน และการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกรณีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีการอบรม 3 ประเภท ได้แก่ การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง และการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

 

อย่างไรก็ตาม การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป จะใช้ระยะเวลาในการอบรมจำนวน 2 ชั่วโมง รองรับผู้ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป

 

ทั้งนี้ สำหรับการอบรมเพื่อทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ทำครั้งแรก ต้องไปอบรมที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น ไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้ เนื่องจากจำเป็นต้องมีความเข้มข้นทั้งเรื่องของการอบรมและการสอบปฏิบัติที่ผู้ขอรับต้องเข้ามาแสดงตน ต้องผ่านการอบรมและทดสอบด้วยตนเอง

 

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสามารถติดตามข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก website: www.dlt.go.th ,Facebook: กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News , https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผู้ที่อบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ต้องเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน และการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกรณีใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี แต่ผู้ที่ทำใบขับขี่ครั้งแรก ต้องไปอบรมที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น ไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้

 

 หน่วยงานที่ตรวจสอบ  : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง