รีเซต

ข่าวดี แรงงานไทยกลับจากอิสราเอล ยื่นคำร้องขอรับเงินค่าตั๋วได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ข่าวดี แรงงานไทยกลับจากอิสราเอล ยื่นคำร้องขอรับเงินค่าตั๋วได้แล้วตั้งแต่วันนี้
TNN ช่อง16
31 ตุลาคม 2566 ( 10:10 )
46
ข่าวดี แรงงานไทยกลับจากอิสราเอล ยื่นคำร้องขอรับเงินค่าตั๋วได้แล้วตั้งแต่วันนี้

กระทรวงแรงงานเผยแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล ยื่นคำร้องขอรับเงินค่าใช้จ่ายการเดินทางกลับประเทศไทย จากเหตุการณ์ไม่สงบได้แล้วตั้งแต่วันนี้


นายไพโรจน์  โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอล และมีแรงงานไทยบางส่วนได้ซื้อตั๋วโดยสารกลับประเทศไทยด้วยตนเอง นั้น 


รายละเอียด ยื่นคำร้องขอรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย


ขณะนี้ กระทรวงแรงงานได้เปิดให้แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอล ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยจากเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศอิสราเอลแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ 


ส่วนกลาง สามารถยื่นได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล  บริเวณชั้น1 อาคารกระทรวงแรงงาน  ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพ 


ส่วนภูมิภาค  สามารถยื่นได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยเอกสารและหลักฐานการยื่นขอรับค่าใช้จ่าย ต้องเป็นเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วย 1. บอร์ดดิ้งพาส หรือ ตั๋วเครื่องบิน/ใบเสร็จรับเงิน หรือ เอกสารการจ่ายเงิน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทาง 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารผู้รับบริการ


นายไพโรจน์  กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน จะทำหน้าที่รับเรื่องของคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และแรงงานไทย และจัดส่งเอกสารให้กับกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาค่าชดเชย/ค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกกับทางรัฐบาลได้จะเป็นเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเท่านั้น  และหลังจากยื่นเอกสารกับกระทรวงแรงงานแล้ว สามารถติดตามการยื่นคำขอได้ที่ Hotline call center กรมการกงสุล โทร. 02 572 8442


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยถึงความปลอดภัยของพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลเป็นอย่างมาก โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานดูแลแรงงานไทยในอิสราเอลให้ดีที่สุด และให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งกลุ่มที่ยังอยู่อิสราเอล และกลุ่มที่กลับมาถึงไทยแล้ว  


อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีนโยบายให้คนไทยทุกคนในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศก่อนเพื่อความปลอดภัยเป็นลำดับแรก และขอให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย ช่วยแจ้งให้พี่น้องแรงงานที่ยังตัดสินใจอยู่ในอิสราเอล พิจารณาเปลี่ยนใจกลับประเทศโดยเร็วที่สุด  


ทั้งนี้ ทุกคนที่ประสงค์เดินทางกลับสามารถแจ้งสถานทูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที ที่ โรงแรม David InterContinental, Kaufmann Street 12,  Tel Aviv- Yafo, 61501
ข้อมูลจาก กระทรวงแรงงาน

ภาพจาก TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง