รีเซต

10 หน่วยงานรัฐ จัดให้! ติดต่อราชการไม่ต้องยื่น หนังสือรับรองนิติบุคคล เช็กเลยที่นี่

10 หน่วยงานรัฐ จัดให้! ติดต่อราชการไม่ต้องยื่น หนังสือรับรองนิติบุคคล เช็กเลยที่นี่
TNN ช่อง16
17 พฤษภาคม 2567 ( 12:12 )
89
10 หน่วยงานรัฐ จัดให้! ติดต่อราชการไม่ต้องยื่น หนังสือรับรองนิติบุคคล เช็กเลยที่นี่

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า สำหรับการติดต่อราชการหลังจากนี้ จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและลดขั้นตอนการยื่นเอกสาร ทำให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลานานอีกต่อไป โดยเฉพาะต่อจากนี้ ไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคล รายการเอกสาร ดังนี้  หนังสือรับรองนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  และ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  


โดยสำนักงาน ก.พ.ร. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระให้กับประชาชนแล้ว ซึ่งการติดต่อหน่วยงานรัฐที่ไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคล จะเกิดขึ้นกับ10 หน่วยงานภาครัฐ ดังนี้  


1. กรมที่ดิน  

2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

3. กรมศุลกากร 

4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

5. กรมสรรพสามิต 

6. ธนาคารแห่งประเทศไทย  

7. กรมธนารักษ์  

8. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

9. กรมบัญชีกลาง  

10. กรมสรรพากร 


โดยหน่วยงานรัฐดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2567 เป็นต้นมา

 

“วันนี้การติดต่อราชการไม่ต้องยื่นเอกสารนิติบุคคล โดยทางทั้ง 10 หน่วยงานรัฐ ได้ร่วมมือกัน ไม่มีเรียกเอกสารเป็นการลด ความซ้ำซ้อน ซึ่งจะทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 6,965 ล้านบาทต่อปี” รองโฆษกฯ รัดเกล้า กล่าว

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง