รีเซต

กรมปศุสัตว์ เร่งเก็บตัวอย่างเลือดม้าลาย ตรวจเชื้อ AHS โรคอุบัติใหม่ในไทย

กรมปศุสัตว์ เร่งเก็บตัวอย่างเลือดม้าลาย ตรวจเชื้อ AHS โรคอุบัติใหม่ในไทย
ข่าวสด
8 ตุลาคม 2564 ( 11:25 )
57
กรมปศุสัตว์ เร่งเก็บตัวอย่างเลือดม้าลาย ตรวจเชื้อ AHS โรคอุบัติใหม่ในไทย

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับกรมปศุสัตว์ เร่งเก็บตัวอย่างเลือดม้าลาย ตรวจหาเชื้อโรค African Horse Sickness (AHS) โรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย

 

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทำการวางยาเพื่อเก็บตัวอย่างเลือดม้าลาย ตามมาตรการเฝ้าระวังโรค African Horse Sickness (AHS) ตามนโนบายของกรมปศุสัตว์ที่เร่งดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็วที่สุด

 

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรค African Horse Sickness (AHS) ที่เกิดขึ้นในผู้เลี้ยงม้า ส่งผลให้มีม้าล้มตายจำนวนมาก เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงทำการวางยาสลบม้าลาย เพื่อเก็บตัวอย่างเลือดตามมาตรการเฝ้าระวังโรค African Horse Sickness (AHS) ในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญในการวางยาสลบม้าลาย จากกรมปศุสัตว์ และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

 

ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีม้าลายอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น จำนวน 21 ตัว เป็นสายพันธุ์ burchell ซึ่งทั้งหมดได้รับการดูแลภายในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี โดยปล่อยให้ฝูงม้าลายอาศัยร่วมกันเป็นฝูงตามธรรมชาติ พร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพและถ่ายพยาธิเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา โดยปกติเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งมาตรการความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : @nightsafari หรือ IG และ Tiktok : chiangmainightsafari หรือ โทร. 053 – 999000

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง