รีเซต

แง้ม 5 ไฮไลต์ 'มหกรรมกัญชากัญชง 360 องศาฯ' สัมมนา-ตรวจรักษา-เรียนรู้-ต่อยอด ครบ จบในที่เดียว

แง้ม 5 ไฮไลต์ 'มหกรรมกัญชากัญชง 360 องศาฯ' สัมมนา-ตรวจรักษา-เรียนรู้-ต่อยอด ครบ จบในที่เดียว
มติชน
4 มีนาคม 2564 ( 14:23 )
246
แง้ม 5 ไฮไลต์ 'มหกรรมกัญชากัญชง 360 องศาฯ' สัมมนา-ตรวจรักษา-เรียนรู้-ต่อยอด ครบ จบในที่เดียว

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การเตรียมจัดงาน “มหกรรมกัญชากัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน” งานใหญ่ประจำปีของประเทศไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (สสจ.)

 

ไปจนถึง สถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขานรับนโยบายปลดล็อกกัญชา-กัญชง ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตลอดจนใช้ในการประกอบอาหาร เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน

 

โดย 5 ไฮไลต์ของงาน ได้แก่

1.นิทรรศการกัญชา กัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน

ที่นำผลงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มานำเสนอองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ ขั้นตอนการขออนุญาตปลูก การซื้อเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนการปลูก การนำไปใช้ การทำผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม, กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง และสถาบันมะเร็งอุดรธานี, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, สถาบันกัญชาทางการแพทย์ และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

นอกจากบูธของหน่วยงานราชการแล้ว ยังมีส่วนงานสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ที่ส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมกัญชากัญชง มาร่วมโชว์หลายแห่ง อาทิ อิฐบล็อก แผ่นไม้จากกัญชง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี, การรักษาออฟฟิศซินโดรม โดยน้ำมันกัญชา อาหารและเครื่องดื่มกัญชา จากมหาวิทยาลัยรังสิต, นวัตกรรมการสกัดกัญชา โดย บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ที่ยกห้องแลปพร้อมผู้เชี่ยวชาญ มาสาธิตขั้นตอนวิจัย ไปจนถึง เรื่องของเส้นใยกัญชง ที่บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด พัฒนาเป็นเป็นผืนผ้าในแบบที่ไม่ซ้ำใคร รู้ลึกเรื่องชากัญชง กับ บริษัท ยาสึดะ จำกัด ในบรรยากาศของร้านชา

ด้าน วิสาหกิจชุมชน ที่ปลูกกัญชากัญชง ก็จัดเต็ม นำผลิตภัณฑ์มาเปิดตัวครั้งแรก เพื่อแลกเปลี่ยนและส่งต่อความรู้ด้านการปลูก การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ อาทิ

1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน นำเสนอเครื่องสกัด CO2 โมเดลโรงปลูก และความรู้ที่พร้อมส่งต่อด้านกัญชากัญชงครบวงจร

2.วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อการแพทย์ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โชว์วิธีการปลูกกัญชา พร้อมผลิตภัณฑ์สมุนไพร

3.วิสาหกิจชุมชนเกษตรนอกกรอบเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืน  นำเสนอเทคโนโลยีการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

4.วิสาหกิจโนนมาลัย แนะนำการปลูกกัญชา 6 ต้นในบ้าน การสร้างมูลค่าจากการทำน้ำอ้อยผสมกัญชา และน้ำพริกจิ้งหรีดทอดผสมกัญชา

5.วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพละหานทราย นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายชนิดมาโชว์

6.วิสาหกิจชุมชน เพ ลา เพลิน นำเสนอผลิตภัณฑ์จากกัญชากัญชง อาทิ เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม ขนม และภาชนะใส่อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม ทำจากเยื่อกัญชง ก็มาเปิดตัวครั้งแรก พร้อมให้คำแนะนำวิธีการปลูก จากประสบการณ์และความสำเร็จในฐานะวิสาหกิจชุมชนรายต้นๆ ของประเทศ

 

 

ไฮไลต์ที่ 2. เวทีสัมมนาวิชาการระดับประเทศ “กัญชา กัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน”

บรรยายจัดเต็มในสาระ และมุมมองที่ห้ามพลาด โดยวิทยากรผู้สร้างผลงานระดับประประเทศ แบ่งเป็นห้องสัมนาใหญ่ รองรับ 450 ที่นั่ง และ ห้องสัมนาย่อย 164 ที่นั่ง ต่อเนื่องตลอด 3 วัน ตั้งแต่เวลา  09.00 – 16.00 น. อาทิ

“บ้านละ 6 ต้น ฝันที่เป็นจริง”  โดย นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์

“จากใต้ดินสู่บนดิน” โดย อ.เดชา ศิริภัทร ผู้อำนวยการมูลนิธิข้าวขวัญ

“การกำกับดูแลและการนำ “กัญชาและกัญชง” ไปใช้ประโยชน์ ภายใต้กฎหมายใหม่” โดย ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา,  ภญ.พรสุรีย์ ศรีสว่าง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ,  ภก.สัญชัย จันทร์โต เภสัชกรชำนาญการ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

“กัญชา” ครบวงจรกับอภัยภูเบศร โดย ภญ.ดร.สุภาพร ปิติพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ บริเวณใกล้ห้องสัมมนา ยังเปิดห้องให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการยื่นคำขอรับอนุญาตใช้ “กัญชา กัญชง” ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายใหม่ ตั้งแต่ขั้นตอนและแบบฟอร์มในการยื่น  ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ  และข้อแนะนำต่างๆ โดย เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.บุรีรัมย์

 

 

ไฮไลต์ ที่ 3. “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ”

เปิดให้บริการตรวจรักษาฟรี โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้ง แพทย์แผนไทย และแผนปัจจจุบัน จะมาให้คำปรึกษา และให้ยาในรายที่มีข้อบ่งชี้

 

ไฮไลต์ที่ 4 เรียนจริง ปฎิบัติจริง “มหกรรมกัญชา กัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน”

พบกับ คอร์สเวิร์กช็อป กัญชากัญชง โดย สถาบันกัญชาทางการแพทย์ และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้เลือกเรียนฟรี หลายหลักสูตร อาทิ การทำสบู่กัญชา และพิมเสนกัญชา กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, ข้าวเกรียบกัญชง โดย เพ ลา เพลิน, ไทยลั้นลา เครื่องดื่ม ผสมกัญชา, คราฟต์ โซดา, ข้าวยำกัญ,  ขนมถ้วยฟูกัญชา, ช็อคบอลกัญชา,  ซีอิ๋วหมักใบกัญชา, บาล์มกัญชากับอภัยภูเบศร, รสดีเด็ด ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดในตำนาน โดย คุณสิทธิฉันท์ วุฒิพรกุล (เฮียนพ) ซึ่งทุกโปรแกรมสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพก่อเกิดรายได้

 

 

ไฮไลต์ ที่ 5 “ชม ชิม ช้อป”

พบกับสินค้าผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงนานาชนิด ตั้งแต่ เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากกัญชง ผลิตภัณฑ์ ตำรับยาที่สกัดจากกัญชา, ผลิตภัณฑ์ขนมผสมกัญชา ไปจนถึง เครื่องสำอาง

น.ส.วรรษมน ธรรมมงคล อายุ 25 ปี ประชาชนใน จ.บุรีรัมย์ กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมกัญชากัญชงครั้งนี้ว่า ทราบกำหนดการจัดงานตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพราะทางหน่วยงานจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ติดป้ายประกาศบริเวณถนนรอบตัวเมืองบุรีรัมย์ ตนจึงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมงาน เนื่องจากเป็นที่รับทราบดีว่ากัญชากัญชงสามารถใช้ในการแพทย์เพื่อรักษาโรคได้และยังทำอาหารได้เช่นกัน จึงอยากเข้ามาร่วมงานเพื่อขอดูการอนุญาตปลูกด้วย

“ทุกคนในจังหวัดบุรีรัมย์ให้ความสนใจกับงานนี้เป็นอย่างมาก เพราะทุกคนรู้ว่าสามารถนำประโยชน์จากกัญชามาใช้ได้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะทางการแพทย์ และยังสร้างเศรษฐกิจด้วยการนำไปแปรรูปเป็นอาหาร ใส่ในเวชสำอาง และอื่นๆ

อยากเชิญชวนให้ทุกคนในจังหวัดและใกล้เคียง เข้ามาเยี่ยมชมงานเพื่อส่งเสริมการขออนุญาตปลูก การใช้กัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย” น.ส.วรรษมนกล่าว และว่า

ตนและครอบครัว มาร่วมงานมหกรรมฯ และมีความสนใจเรื่องการใช้กัญชามาปรุงอาหารเป็นพิเศษ เพื่อเป็นไอเดียและการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ด้วย

สำหรับงาน “มหกรรมกัญชากัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน” กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคมนี้ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กัญชาราคาพุ่ง ใบสด กิโลกรัมละ 15,000 บาท ใบแห้ง 4 หมื่น ปชช.แห่หาข้อมูล-ขอปลูก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง