รีเซต

เปิดวิธี "เช็กผลตรวจโควิด" ผ่านแอป "หมอพร้อม" แค่ลงทะเบียนหมอพร้อมก็รู้ผล!

เปิดวิธี "เช็กผลตรวจโควิด" ผ่านแอป "หมอพร้อม" แค่ลงทะเบียนหมอพร้อมก็รู้ผล!
Ingonn
12 มกราคม 2565 ( 07:50 )
8.8K
เปิดวิธี "เช็กผลตรวจโควิด" ผ่านแอป "หมอพร้อม" แค่ลงทะเบียนหมอพร้อมก็รู้ผล!

โอไมครอน หรือ โอมิครอน ที่กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศไทย ทำให้เราต้องหมั่น ตรวจโควิดกันมากขึ้น ไม่ว่าจะตรวจโควิดผ่าน ที่ตรวจ ATK หรือ ตรวจโควิด RT-PCR กับหน่วยงานรัฐ ก็สามารถเช็กผลตรวจโควิด 19 ผ่าน “แอปหมอพร้อม" ได้แล้ววันนี้ ทำเองได้ง่ายๆ แค่ดาวน์โหลดหมอพร้อม! และเลือกเมนูตรวจสอบผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ RT-PCR และ แบบ ATK

 

วันนี้ TrueID จึงจะพาทุกคนมาเตรียม "ลงทะเบียนหมอพร้อม" เพื่อเตรียมใช้งาน "เช็กผลตรวจโควิด" ผ่านแอปหมอพร้อม เพื่อตรวจสอบผลหลังจากที่เราไปตรวจโควิดจากหน่วยบริการของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ

 

ขั้นตอนลงทะเบียนหมอพร้อม เช็กผลตรวจโควิด

 1. เพิ่มเพื่อน “LINE OA หมอพร้อม” ได้ที่
 2. ดาวน์โหลด “หมอพร้อม Application” ได้ที่

 

ขั้นตอนเช็คผลตรวจโควิดผ่าน “หมอพร้อม”

วิธีการเข้าตรวจสอบผลตรวจโควิดผ่านหมอพร้อม มีดังนี้

 1. เข้าสู่แอปฯ “หมอพร้อม”
 2. เลือกเมนู “ผลการตรวจ Lab Covid-19”

 

รายชื่อโรงพยาบาล "แจ้งผลตรวจโควิด" ผ่าน "แอปหมอพร้อม"

 1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 2. โรงพยาบาลกลาง
 3. โรงพยาบาลกุมภวาปี
 4. โรงพยาบาลเกาะสมุย
 5. โรงพยาบาลแก่งคอย
 6. โรงพยาบาลขอนแก่น
 7. โรงพยาบาลคลองสามวา
 8. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
 9. โรงพยาบาลคลองหาด
 10. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราช
 11. โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
 12. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
 13. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 14. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
 15. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 16. โรงพยาบาลฉลอง
 17. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
 18. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
 19. โรงพยาบาลชลบุรี
 20. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 21. โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
 22. โรงพยาบาลไชยวาน
 23. โรงพยาบาลซีจีเอช
 24. โรงพยาบาลดอยหลวง
 25. โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
 26. โรงพยาบาลตะกั่วป่า
 27. โรงพยาบาลตากสิน
 28. โรงพยาบาลตำรวจ
 29. โรงพยาบาลทองแสนหัน
 30. โรงพยาบาลทับปุด
 31. โรงพยาบาลท่ายาง
 32. โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 33. โรงพยาบาลทำศาลา
 34. โรงพยาบาลท่าสองยาง
 35. โรงพยาบาลทุ่งช้าง
 36. โรงพยาบาลเทาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 37. โรงพยาบาลไทรโยค
 38. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ รังสิต (ยิมเนเซียม 4))
 39. โรงพยาบาลนครนายก
 40. โรงพยาบาลน่าน
 41. โรงพยาบาลบ่อเกลือ
 42. โรงพยาบาลบางคล้า
 43. โรงพยาบาลบางซ้าย
 44. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
 45. โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
 46. โรงพยาบาลบางบัวทอง
 47. โรงพยาบาลบางปะกง
 48. โรงพยาบาลบางแพ
 49. โรงพยาบาลบางละมุง
 50. โรงพยาบาลบางสะพาน
 51. โรงพยาบาลบางเสาธง
 52. โรงพยาบาลบ้านบึง
 53. โรงพยาบาลบ้านไร่
 54. โรงพยาบาลบ้านหมี
 55. โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม
 56. โรงพยาบาลบึงกาฬ
 57. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 58. โรงพยาบาลปราสาท
 59. โรงพยาบาลปะเหลียน
 60. โรงพยาบาลปากคาด
 61. โรงพยาบาลปากท่อ
 62. โรงพยาบาลปากพนัง
 63. โรงพยาบาลปากพะยุน
 64. โรงพยาบาลปาย
 65. โรงพยาบาลแปลงยาว
 66. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 67. โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 68. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
 69. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
 70. โรงพยาบาลพะเยา
 71. โรงพยาบาลพุทธโสธร
 72. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 73. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
 74. โรงพยาบาลมุกดาหาร
 75. โรงพยาบาลยะลา
 76. โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 77. โรงพยาบาลระนอง
 78. โรงพยาบาลราชพิพัฒน้
 79. โรงพยาบาลราชวิถี
 80. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 81. โรงพยาบาลเลย
 82. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 83. โรงพยาบาลวังวิเศษ
 84. โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม
 85. โรงพยาบาลวัดเพลง
 86. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี
 87. โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
 88. โรงพยาบาลศิษรภูมิ
 89. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 90. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
 91. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
 92. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
 93. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
 94. โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 95. โรงพยาบาลสวนปรุง
 96. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 97. โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
 98. โรงพยาบาลสื่ออำนาจ
 99. โรงพยาบาลสุโนทัย
 100. โรงพยาบาลสูงเม่น
 101. โรงพยาบาลเสนา
 102. โรงพยาบาลเสนางคนิคม
 103. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 104. โรงพยาบาลหนองฉาง
 105. โรงพยาบาลหนองมะโมง
 106. โรงพยาบาลหนองสองห้อง
 107. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
 108. โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
 109. โรงพยาบาลหลังสวน
 110. โรงพยาบาลห้วยยอด
 111. โรงพยาบาลห้างฉัตร
 112. โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 113. โรงพยาบาลอัมพวา
 114. โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 115. โรงพยาบาลอุทัยธานี
 116. สถาบันประสาทวิทยา
 117. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

นอกจากนี้ "หมอพร้อม" ยังสามารถ“แจ้งเตือนนัดหมายฉีดวัคซีนเข็ม 3" หรือ วัคซีนเข็มกระตุ้น หรือ “การแจ้งเตือนอื่น ๆ” จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมได้แล้ว เนื่องจากทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ข้อมูลในระบบหมอพร้อมในการนัดหมายและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น 

 

ข้อมูลฉีดวัคซีน "หมอพร้อม" ไม่ขึ้น ไม่ถูกต้อง แจ้งใคร

ไทยร่วมใจ : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2883

ประกันสังคม : 1506 กด 1 หรือ ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม ในเขต/จังหวัด ที่ท่านเข้ารับวัคซีน

สถานีกลางบางซื่อ : @skinthailand (LINE ID)

วัคซีนซิโนฟาร์ม : 06 4217 5520, 0 2078 9350 หรือ vaccine_cer@cra.ac.th

ลงทะเบียนตามระบบจังหวัด : สำนักงานสารารณสุขจังหวัด/ สำนักงานสารารณสุขอำเภอ (ค้นหาเบอร์ได้ที่อัลบั้มรูป บน FB: หมอพร้อม)

ลงทะเบียนกับระบบของโรงพยาบาลโดยตรง : ติดต่อโรงพยาบาลนั้น ๆ

 

 

 

 

ข้อมูลจาก หมอพร้อม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง